Home

Salarizare in regie in acord

Ce prevede legea? In cazul angajatorilor care doresc aplicarea salarizarii in acord, in contractul individual de munca se va stabili salariul de baza si adaosul de acord. Salariul de baza este elementul principal si fix al salariului ce nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie garantat in plata si va fi inscris la lit Salarizarea in regie consta in calculul si plata salariului in raport cu timpul efectiv lucrat, fara a se stabili o legatura intre nivelul salariului si anumite rezultate care trebuie obtinute pe unitatea de timp (ora, zi, saptamana sau luna). In acest caz, salariul se calculeaza in functie de numarul de ore lucrate si salariul de incadrare pe.

Forme de salarizare: regie, in acord, prin cote procentuale. Intrebare: As avea rugamintea de a specifica in detaliu urmatoarele forme de salarizare : a) in regie; b) in acord; c) pe baza de tarif sau cota procentuala din veniturile realizate; definitie,continut, daca se poate si exemple Salariu in regie versus salariu in acord. Intrebare: Va rog sa-mi spuneti care este formula corecta de calcul pentru SALARIUL ORAR: 1. salariu de incadrare 168 ore (media de ore lunara stabilita pentru anul 2014) sau 2. salariu de incadrare ore lucratoare din luna respectiva Daca merg dupa prima formula, angajatului ii rezulta un salar realizat. Plata in acord se stipuleasa in cotractul colectiv de munca.Atentie trebuie sa va adresati la ITM. Formele de salarizare utilizate în practică sunt: în acord şi în regie. Salarizarea în acord presupune acordarea drepturilor salariale în funcţie de rezultatele muncii. Acordul poate fi individual, atunci când salariul depinde de munca. Este o forma de salarizare simpla de aplicat, potrivita situatiilor in care rezultatele muncii nu pot fi evaluate cu suficienta exactitate (activitati creative, de conducere) sau nu depind de efortul lucratorului. Are dezavantajul ca nu stimuleaza si nu conduce la cresterea productivitatii muncii. 2.Salarizarea in acord direct (pe bucata Salarizarea in acord este avantajoasa si pt intreprindere deoarece se reduc cheltuielile prin renuntarea la supraveghetorii necesari in cadrul salarizarii in regie. Totusi, aceasta forma de salarizare este de multe ori contestata deoarece, din dorinta de a castiga mai mult, se renunta la calitate si de asemenea impinge la o oboseala tot mai mare

Salarizarea in acord

 1. Salarizare prin Acord Global Georgelius Utilizator 13:53, 19 Februarie 2008 In cadrul unei societati comerciale specializata in constructii mi s-a cerut sa prezint modalitatea de implementare a platii salariilor prin ACORD GLOBAL pentru anul 2008
 2. im brut pe tara. Intrebare: Suntem un operator regional de servicii publice de alimentare cu apa. Conform CCM in vigoare, plata drepturilor salariale aferente personalului muncitor angajat cu CIM se face in regie - in functie de numarul orelor lucratoare din luna respectiva
 3. Afla totul despre SALARIZARE de AICI. Tipuri de salarizare in acord. Pe scurt, salariul depinde de munca prestata. In unele situatii, se pot lua in calcul munca individuala, numarul de piese realizate intr-o ora sau munca realizata de echipa, asa cum este cazul unei colectiv ce lucreaza in constructii sau santiere navale

Salarizarea in regie: Avantaje si dezavantaj

Forme de salarizare: regie, in acord, prin cote procentual

Program de salarizare Pentru declarații corecte și fără griji. Situații de avans si lichidare. Pontaje, Premii, Rețineri, Zile de concediu de odihnă/medical/fără plată. Foaia colectivă de prezență. State de plată, Tichete de masă, Adeverințe, Contracte de muncă, State șomaj tehnic. D112 cu toate informațiile necesar Salarizare in acord. Aplicare retroactiva. Modificarea intr-un contract individual de munca produce efecte de la data incheierii actului aditional prin care partile salariat si angajator) convin de comun acord modificarea formei de salarizare din salarizare in regie in salarizare in acord . Asfel, in luna septembrie contractul individual de. - salarizare în regie (dupa timpul lucrat); - salarizare pe cote procentuale; - alte forme de salarizare. Salarizarea în acord direct se aplica, de regula, personalului direct productiv, acordul indirect si salarizare în regie se aplica de regula personalului indirect, iar salarizarea pe cote procentuale se aplica, de regula, personalului ce. Despre salarii și forme de salarizare aplicate. Salarizarea face parte din procesul de administrare a personalului, este principala formă de motivare financiară a angajaților unei companii, aceasta fiind definită confom Codului Muncii ca reprezentând contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă (art.159, alin. 1) Salarizare pe baza de acord direct. Salarizarea in acord direct presupune stabilirea salariului in functie de norma de timp sau norma de productie realizata. Puteti realiza salarizarea in acord direct in doua variante : prin stabilirea unui salariu pe bucata/ unitate (produs, lucrare, operatie etc.) in conditiile in care exista stabilita o.

Salariu in regie versus salariu in acor

 1. Ca forme de salarizare pot fi menţionate: salarizarea în acord, adică salarizarea după rezultatele muncii şi salarizarea în regie, adică salarizarea după timpul lucrat. Salarizarea în acord presupune, la rândul..
 2. Principiile sistemului de salarizare Principii ART. 6 Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: a) principiul legalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forța legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 11 alin
 3. Planificarea fondului de salarii. Fondul de salarii pentru orice subdiviziune structurală a întreprinderii se divizează în fond orar, zilnic, lunar, trimestrial şi anual.. Fondul de salarii orar constă din retribuţia pentru timpul lucrat/volumul de producţie fabricat, care constă din salariul tarifar, primele în funcţie de formele de salarizare (acord sau regie), plăţi cu caracter.
 4. Formele de retribuire a muncii Potrivit art. 3 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 şi art 130 al Codului Muncii Munca este retribuită pe unitate de timp (în regie) sau în acord (pe unitate de produs) atît în sistemul tarifar, cît şi în sistemele netarifare de salarizare. Potrivit art. 170 al Codului Muncii La.
 5. Practica economico-socială cunoaşte trei forme principale de salarizare: în regie, în acord şi mixtă. Fiecare dintre aceste forme se aplică ĩntr-o varietate de subforme. Cauzele generale ale diversificării modalitaţilor concrete de salarizare rezidă atât în cauze ce ţin de progresul tehnic, de apariţia unor noi tipuri de.

PLATA SALARIULUI IN ACORD - Răspunsuri Avocatnet

Acordul global, aşa cum era reglementat de legislaţia de salarizare anterioară datei de 01.04.2001, nu reprezenta un spor la salariu, ci o formă de retribuire (funcţie de realizarea unui produs, unei lucrări etc.). În funcţie de gradul de realizare a lucrării, durata, gradul de reducere a cheltuielilor de producţie, etc., grupul. Suport curs Inspector resurse umane. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Conditii. Modificarea formei de salarizare din regie in acord individual. Conditii. Raspuns oferit de Rodica Mantescu. Specialist in legislatia muncii. valabil la 15 Mai 2011. Tags: Codul muncii, salariul, toate sporurile si adaosurile, adaosul de acord, norma de munca 1.1.3. Definirea conceptului de salarizare dupa performanta ( in acord ) 3 1.1.4. Diferentieri conceptuale intre conceptul de salarizare in regie si minim doua concepte apropiate (pe sfera si continut) 5 1.1.5. Diferentieri applicative 7 1.1.6. Exemplu opus 8 1.1.7. Concluzii pentru salarizare in regie vs. salarizare dupa performanta 9. 1. Introducere 3 2. Diferentieri conceptuale intre salarizare in regie 4 si salarizare dupa performanta 4 2.1. Forme de salarizare - privire generala 4 2.2. Asemanari ale conceptelor 7 2.3. Deosebiri ale conceptelor 8 2.4. Evolutia viziunilor asupra conceptului 10 - opinii eronate - 10 3. Diferentiri aplicative ale conceptelor 12 3.1 Salarizarea în regie Salariu. se l calculează şi s e plăteşt i raporn cu timpul efectiv în care s-a presta muncai . Salariul este proporţional cu timpul lucrai şi nu este raportat !йrezultatele cantitativealemuncii prestate. Salarizarea în acord este practicată sub toate ce!e palr lormu alc e sale i:n acord

salarizare in regie - Forum 100% contabilitate - Conta

Tags: salarizare bugetari, sistem salarizare personal bugetar, art. 154 Codul Muncii, salarizare in regie, salarizare in acord Intrebare: Care este sistemul de salarizare a personalului bugetar? Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati Modificare Raport Software Salarizare: Modificare calcul pontaj in functie de orele regie. Sunt de acord. 0332.730.730 office@nexusmedia.ro Atenție: dacă pentru o anumită perioadă ați folosit forma de salarizare în acord și treceți la salarizarea în regie programul va păstra salarizarea în acord cât timp în luna respectivă există date depre această salarizare introduse (ore lucrate în normă sau salariul obținut din normă)

B-Org ERP Salarizare va ajuta sa rezolvati toate probleme de calcul salarial: Lucrul cu toate tipurile de contracte existente in legislatie: contracte de munca, contracte de management, contracte de drepturi de autor, contracte de cenzori, administrator si multe altele - salarizare in regie (dupa timpul lucrat); - salarizare pe cote procentuale; - alte forme de salarizare. Salarizarea in acord direct se aplica, de regula, personalului direct productiv, acordul indirect si salarizare in regie se aplica de regula personalului indirect, iar salarizarea pe cote procentuale se aplica, de regula, personalului ce. ART. 1. Se abroga prevederile Legii nr. 1/1986 şi Decretului nr. 161/1986 . Formele de salarizare ce se aplica în toate ramurile de activitãţi economice şi sociale sînt cele prevãzute la <>cap. II, lit. A din Legea nr. 57/1974 , cu modificãrile aduse prin Decretul-lege nr. 35/1990. În funcţie de natura activitãţii, în unele ramuri. Art. 19. - (1) Muncitorii din ultima categorie de calificare prevăzută în indicatorul tarifar de calificare pentru meseria ce exercită, care execută la un înalt nivel calitativ o gamă largă de lucrări deosebit de complexe, pot fi retribuiţi atît în acord cît şi în regie ca muncitori specialişti. În cazul meseriilor sau funcţiilor la care indicatorul tarifar de calificare nu. In regie (personalul tesa si cel auxiliar) si in acord (personalul direct productiv). Pentru cei in regie lucrurile sunt clare. Lucreaza intr-o luna cu 20 zile, alta cu 21, etc. ei vor primi acelasi salariu. Daca este vorba despre cei platiti in acord, lucrurile stau cu totul altfel. Sa spunem ca el face scaune

FORMELE DE SALARIZARE - rasfoiesc

 1. area timpului de muncă prestat pe fiecare lucrător, operație, produs; Calcularea exactă a salariilor cuvenite fiecărui lucrător și centralizarea lor pe societate, secții, produse, lucrare, etc., asa cum o cere schema organizatorică a societății și în conformitate cu sistemul propriu de salarizare (regie, acord.
 2. diverse bunuri economice, apreciate cantitativ si calitativ. Astfel, aceasta forma de salarizare imbina elementele salarizarii in regie si in acord. Salariul se constituie dintr-o suma de bani fixa care se acorda pe unitatea de timp lucrata si dintr-o suma variabila ce se acorda corespunzator cu indeplinirea uno
 3. Forme de salarizare. Salarizarea in regie. Salarizarea in acord. Salarizarea mixta. Concluzii. Test de cunostinte. Salarizarea in regie. Salarizarea in regie inseamna retribuirea angajatilor pe baza timpului de lucru stipulat in contractul de munca. Se utilizeaza in domeniile economico - sociale in care este dificila normarea exacta a.
 4. Având în vedere că sumele obţinute în acord global au fost incluse în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, acordul global fiind un mod de salarizare cu caracter permanent în anumite sectoare de activitate, raportat şi la dispoziţiile art.23 alin. 1 lit.a şi art.78 al. 4 din Legea nr.19/2000, ele nu pot fi excluse de.

Salariu de bază=salariu tarifar+partea variabilă (sporuri-acord progresiv, prime - acord cu prime, regie cu prime, adaosuri stabilite de legislaţia muncii şi întreprindere). Proporţia raţională dintre salariu tarifar şi partea variabilă poate fi 50/50, 60/40, 70/30 Salarizare in acord; Salarizare prin cote procentuale. Pe langa acestea, pot exista si alte forme de calcul salarial. Daca un angajator doreste sa realizeze o modificare a formei de salarizare, spre exemplu de la salarizarea in regie la salarizare in acord direct, sunt necesare cateva schimbari atat la nivel de unitate, cat si la nivel de. Formele de salarizare reprezinta modalitati de evaluare si de determinare a muncii salariatiilor si a rezultatelor acestora precum si a salariului ce li se cuvine. 1) Salarizarea dupa timpul lucrat, (in regie) Personalul incadrat in aceasta forma este platit dupa timpul lucrat fara a se tine seama de cantitatea sau calitatea muncii depuse Pe lânga salarizarea în regie si în acord , se mai întânesc si alte forme de salarizare, cum ar fi: 1) Salarizarea mixta Salarizarea mixta consta în remunerarea stabila (fixa) pe unitatea de timp (zi) ce se acorda în functie de îndeplinirea unor conditii tehnice

Salarizare prin Acord Global - Răspunsuri Avocatnet

Salarizare in regie

 1. Astfel, asa cum s-a prevazut in Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010, formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele: a) in regie sau dupa timp; b) in acord; c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate
 2. Printr-o salarizare adecvata se poate raspunde nevoilor si se poate mari productivitatea unei firme, deci si de aici reiese caracterul primordial al salarizarii in cadrul economiei regionale si chiar nationale
 3. Salarizare in regie - vezi definitia si expresiile asociate. Dictionar online juridic Rubinian, dictionar de afaceri, economic, marketing, resurse uman
 4. In regie. B. In acord. C. Personala. D. Mixta. E. In numerar. F. Prin virament. 9. Cea mai echitabila forma de salarizare este considerata a fi: A. Salarizarea mixta. B. Salarizarea in acord. C. Salarizarea in regie. 10. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana pentru a fi somer
 5. Formele de salarizare Salarizarea în regie (după timpul lucrat) înseamnăretribuirea angajaţilorpe baza timpului de lucru stipulat în contractul de muncă. Negocierile care au loc cu prilejul angajăriiforţei de muncăse concretizeazăîn stabilirea salariului orar pe care-i încaseazălucrătorulpentru fiecare orăde munc
 6. Pensii Valorificare adeverinta privind munca in acord global. Sentinta civila nr. 281. Prin contestaţia înregistrată la instanţă la data de 20.08.2009, contestatorul I.V. a solicitat în contradictoriu cu intimata C.J.P. Bihor, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată intimata să recalculeze pensia în baza adeverinţei nr.

Ce este salarizarea in acord si cum se stabileste salariu

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a majorat salariile unora dintre angajați de la Mintia și suprastructura societății (șefi de birouri). Directoru Modificare Procedura în Salarii din Modul Salarizare: Asistent recalculare salar regie folosind surse de finantare Sunt de acord 0332.730.730 office@nexusmedia.r

Salarizarea în acord indirect. Este o forma de salarizare care se aplica în cazul acelor persoane care servesc nemijlocit mai multi lucratori care sunt platiti în acord direct. Desi nu participa la transformarea obiectului muncii aceste persoane creeaza conditii desfasurarii muncii fara întreruperi pentru muncitorii aflati în acord direct. De exemplu, angajatii din activitatea de. Calcularea salariilor cuvenite personalului - Tipuri de salarizare: regie, acord, calcularea impozitelor şi taxelor datorate; Realizarea statului de plată pentru personalul incadrat; Depozitarea documentelor specifice salarizarii - Norme cu privire la pastrarea si arhivarea documentelor

Salarii realizate în regie în funcție de numărul de ore lucrate (normale, noapte, suplimentare) sau în acord direct; Coeficienți de acord individual sau la nivel de secție; Sporuri permanente (vechime, fidelitate, sporuri specifice unităților bugetare sau alte sporuri definite de utilizator - procentual sau în sumă fixă) · Salarizare după: cantitatea muncii, calitatea muncii, nivelul de calificare, condiţii de muncă; · Caracterul confidenţial al salariului. Sisteme de salarizare: · După rezultate (în acord); · După timpul lucrat (în regie)

Video: Salarizarea in acord si baza de calcul CAS si CASS

Salarizarea în funcţie de rezultatele muncii (în acord

Fiecare forma de salarizare evidentiaza intr-un mod specific cantitatea, calitatea si importanta muncii depuse. Formele de salarizare sunt stipulate in contractul de munca. Cele mai practicate forme de salarizare sunt: in regie, in acord si mixta. Fiecare forma poate fi aplicata intr-o mare varietate Salariu de baza. Acea forma a salariului - venit, care, teoretic, se determina in functie de salariul minim real. Practic, salariul de baza se calculeaza prin inmultirea tarifului salarial orar negociat cu numarul de ore lucrate intr-o luna sau in alt segment de timp. Cuvinte conexe e)Acord global - retribuirea muncii pentru un volum stabilit cu termen de executare fixat, care prevede prime conform cotelor procentuale în cazul îndeplinirii lucrărilor în termen redus. 23. Definiți forma de salarizare în regie, formula de calcul al acestui sistem tarifar. Forma în regie

Gestionarea completă a contractelor de muncă şi a deciziilor de salarizare - nu trebuie să mai folosiţi Reges/Revisal. Calcul configurabil, cu formule definite de utilizatori, pentru: diverse tipuri de salarii (avansuri, acord, regie, reparaţii, plan producţie etc), sporuri salariale, premii, concedii medicale, concedii de odihna, reţineri taxe şi impozite datorate de angajat şi. Sistemul ofera posibilitatea calculului drepturilor banesti ale angajatilor permanenti sau pe perioada limitata, cu regim normal de lucru sau cu timp partial, pentru diverse tipuri de salarizare (regie, acord individual, acord colectiv). Exista de asemenea, suportul pentru salarizarea in valuta Următoarele Cursuri. Mod de organizare: Online Perioada de înscrieri: 15 - 30.09.2020 Data de începere: 5.10.2020. Program modul teoretic: Curs seral: luni - vineri 16.30 - 21.30 Curs de weekend: joi 17.00 - 20.00 vineri 14.00 - 20.00 sâmbătă 08.30 - 14.30 Program modul practic: Varianta I . Curs practica se realizează în mediu real de lucru pe bază de protocol cu angajatori. Am lucrat in cadrul Biroului Organizare, Personal, Invatamant, Salarizare avand ca atributii principale normarea activitatii de foraj a sondelor de petrol si gaze, calculul salariului in regie sau acord, in functie de timpul efectiv lucrat si gradul de realizarea a normei de productie. Asiguram verificarea pe teren a modului de indeplinire a. Salarizare completa pentru 200 salariati (in acord, in regie, cu CIM, PFA, full time, part time, cu locul de munca in Romania sau detasati in strainatate) Program de lucru repartizat inegal:(doua saptamani intensiv, alte doua relaxat) Locul de munca: cladirea Proiect Arges sau de acasa Disponi

salarizare in regie - Forum SAG

 1. In acord - presupune remunerarea muncii in functie de cantitatea de bunuri produsa, de activitatile si operatiunile efectuate: acord individual; acord colectiv; acord global); 3. Salarizare mixta - o combinare a celorlalte 2 forme de salarizare, presupunind realizarea unor cantitati precise de munca intr-o nitate de timp
 2. Pentru salariații ce sunt remunerați în acord, realizările pot proveni automat din modulul Managementul Producţiei, detaliate pe comenzi și operații.Realizările pot fi aduse în modulul de Salarizare în funcție de regulile specifice companiei. Spre exemplu, o firmă cu specific comerț calculează salariile agenților în funcție de încasările fiecărui agent în luna respectivă.
 3. Pentru persoanele care au lucrat - înainte de 1991 - în sistemul de salarizare în acord, în carnetul de muncă era menţionată retribuţia tarifară de încadrare, potrivit art. 1 din Decretul nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de muncă. Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de.
 4. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză de AC, în perioada iulie-decembrie 2003 sistemul de salarizare utilizat de unitatea intimată a fost în regie, astfel cum rezultă din decizia nr. 182/2003 a conducerii unităţii, ipoteză în care.
 5. Reglementare legala plata in regie. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 ian 2013. VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS! Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA
 6. Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm spor pentru ore suplimentare pentru zilele de sărbători legale, în cazul în care în pontaj există ore lucratoare. Prin modificarea funcției nu mai este necesar introducerea în pontaj a evidenței pentru orele suplimentare pentru zilele de sărbători legale în care există ore lucratoare (regie, acord..)
Referat: Salarizarea (#362395) - Graduo

Somaj tehnic. Calcul indemnizatie. Salarizare in acord sau ..

Problema la noi este ca la noi salarizarea in mediul civil s-a facut sub mai multe forme, in regie (salariul era fix , in acord global (functie de realizari ,iar in acest sistem au fost categorii de muncitori care castigau in intreprinderile de stat inainte de 89 chiar mai bine decat un colonel) ,in sistem cooperatist ( cooperativele din epoca. Salarizarea personalului se realizeaza dupa sistemul dorit (acord/ regie/ mixt) cu multiple posibilitati de acordare a unor sporuri ca sume fixe/ procentuale, diverse raportari pentru acordarea salariilor (avans sau lichidare). - state de plata, fluturasi angajati; centralizatoare state de plata - automatizare calcul tax Definitie: Salariul reprezinta suma de bani acordata de patron salariatului in temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce trebuie efectuata si pentru serviciile indeplinite sau ce trebuie indeplinite.Conform Codului Muncii, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca FORME DE SALARIZARE: pachetul salarial (salar bază, salar performanţă, avantaje în natura...) -salarizarea în regie-salarizarea în acord acordul individual / global acordul direct / progresiv / regresi Aceste criterii privesc în special modul de a încadra lucrătorii pe grupe de salarizare, de a considera o salarizare ca fiind în regie sau în acord, de a atribui lucrătorilor o indemnizație de concediu, o diurnă, o indemnizație de deplasare, precum și suportarea cazării lor

Soluţii legale pentru angajatori şi salariaţi în criza Covid-19 - Financial Intelligence. 18 martie 2020, 09:41 Afaceri, Educație Financiară, Educatie Financiara in perioada COVID-19. Update articol: 07.04.2020, 14:48 functie de salariul de baza si de forma de salarizare aplicata (salarizare in regie pentru timpul lucrat; salarizare in acord in functie de normele de munca; salarizare in cote procentuale.

Plan Failed Royalty Free Stock Photography - Image: 705087

Salarizare Am contract pe perioada nedet. cu salariul de incadrare 1800 ron, functie Tesa- asistent manager. Incepand cu ian 2012 cand s-a schimbat conducerea firmei am trecut la plata salariului in acord fara a ni se incheia vreun act aditional la CIM. Pana atunci eram platiti in regie si luat 1241 net / luna Directorii mari din Metrorex și unii șefi de serviciu câștigă în fiecare lună între 10.000 și 12.000 de lei net, iar cel mai mare salariu în mână din companie este de aproape 15.000 de lei, potrivit unui document cu toate cele aproape 6.000 de salarii din Metrorex obținut de HotNews.ro. Cele mai mici salarii în mână din Metrorex sunt în jur de 3-4.000 de lei Inspector salarii. Str. Lt. Ștefan Marinescu, București. 27 iulie - 10 august 2015. Cod COR 335903. Obiective. In salarizare nu se admit greseli! De aceea, Inspectorul de Salarii stapaneste legistatia, detine competente informatice specifice, este perfectionist, bun organizator si autodidact Recompensarea angajatilor este un instrument important al managerilor prin care influenteaza eficienta activitatii unei firme.In literatura de management si in practica firelor se folosesc o serie de termeni cum ar fi: recompensa, compensatie, salariu, remuneratie, plata, sporuri, prime, stimulente, bonificatii, comisioane, indemnizatii.Recompensarea reprezinta totalitatea veniturilor.

Curs Inspector SalariiAcreditat ANC - Cod COR 335903. Bucuresti, Sediul Euro Best Team. 2-15 iunie 2015. Obiective. In salarizare nu se admit greseli! De aceea, Inspectorul de Salarii stapaneste legistatia, detine competente informatice specifice, este perfectionist, bun organizator si autodidact. Formarea continua este obligatorie pentru. Forme de salarizare n Republica Moldova. Acord global retribuirea muncii pentru un volum stabilit cu termen de executare fixat, care prevede prime conform cotelor procentuale n cazul ndeplinirii lucrrilor n termen redus. Salariul stabilit prin contract se pltete integral dup realizarea sau recepionarea lucrrilor sau produselor contractate. Sistemul de salarizare; principii de bază privind salarizarea 69 3.2. Formele salarizării 72 3.2.1. Salarizarea în regie 74 3.2.2. Salarizarea în acord 75 3.2.3. Salarizarea mixtă 79 3. 3. Structuri salariale 80 3.3.1. Salariul de bază 80 3.3.2. Adaosurile salariale 82 .

Referitor la salarizare: premierul a spus ca si premierul si presedintele ar trebui sa castige mai bine. - Cuantumul salariului sau indemnizatiei trebuie sa reflecte intr-o oarecare masura ierarhia in stat. Stiti foarte bine cat castiga presedintele, prim-ministrul, un director dintr-o regie autonoma, concluziile se pot trage foarte simplu Dictionar. - litera S. Toti termenii pe care trebuie sa ii stie un PR, jurnalist sau om de afaceri ii vei gasi in dictionar. Listare de la SA la Servitute reciproca

nullviernull Tonproduktion // Tonstudio & Location ⋆ STUDIO

Referat Salarizare in Regie Versus Salarizare dupa

Smartis - Pune amprenta in afaceriReferat: Modalitati de Apreciere a Eficentei Formelor deCalculez avansurileProiect Contabilitatea Creantelor si Datoriilor PrivindNexus Salarii