Home

Dreptul de servitute in cartea funciara

Servitute - ocpibv.r

Servitute. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de servitute. * imobilul este înscris în cartea funciară. Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere: INTABULARE. Care sunt actele necesare ? Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat. Actul constitutiv al dreptului de servitute Noul Cod Civil: Dreptul de servitute (servitutile) (art. 755 - art. 772) Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar. Dreptul de servitute este reglementat in art. 755 - art. 772 N.C.Civ. (In sensul Legii 10 din 2001) Bună ziua, Dreptul de trecere intabulat în Cartea Funciară Dreptul de trecere intabulat în Cartea Funciară poate fi răscumpărată în condițiile în care fondul dominant a dobândit ulterior un imobil prin care are acces la drumul public? Ce intrebam este daca in cartea funciara este intabulat un drept de trecere sau o servitute de.

Noul Cod Civil: Dreptul de servitute (servitutile) (art

 1. Servitutea, fiind un drept imobiliar, este supus înscrierii în cartea funciara. Prin uzucapiune tabulara și extratabulara. Insa, în cazul acesteia din urma, numai dacă este vorba de o servitute pozitiva. Titularul dreptului de servitute se folosi de servitute fără a agrava situația fondului aservit
 2. Despre prima înscriere în cartea funciară și dobândirea dreptului de proprietate. De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 997/11.12.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 641/15.10.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la.
 3. Cartea funciară descrie imobilele și arată în cuprinsul ei ce drepturi sunt în legătură cu imobilul respectiv (teren sau construcție): cine e proprietar, dacă există precontracte, drepturi de uzufruct, ipoteci ș.a.m.d. Este un mijloc de publicitate pentru ceea ce se întâmplă cu situația juridică a unui imobil și e important de știut că nimeni nu poate invoca faptul că nu a.
 4. Dreptul de servitute implică și o serie de Am cumparat o parcela de 1000 mp,cu drum de acces intabulat in cartea funciara cu destinatia drum de acces.In momentul cand am cumparat parcela proprietarul mi a promis mie si la inca 7 cumparatori ca va dona drumul la primarie,ceea ce nu s a mai intamplat.Terenul este in intravilanul localitatii.
 5. Carte funciară 2019: Ce trebuie să cuprindă acest document. DCBusiness Team / 26 ian 2019 / 09:44. Sunt informații care trebuie cunoscute. La modul general vorbind, cartea funciară reflectă situația juridică a unui imobil, cuprinzând informații legate de proprietarul lui, existența unor eventuale ipoteci, etc
 6. ant) îl are asupra imobilului altei persoane (fond aservit). Așadar, cel dintâi are drept de utilizare a proprietății celuilalt. Ca de exemplu, pentru a ieși la drumul public, el trebuie să treacă prin curtea vecinului său

Bună ziua, Dreptul de trecere intabulat în Cartea Funciară

Intabularea in cartea funciara Înscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare poartă denumirea de intabulare.Odata inscrise in cartea funciară drepturile reale imobiliare devin drepturi tabulare. Drepturile tabulare sunt: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitaţie; dreptul de servitute; dreptul de administrare. Cartea funciara este formata din titlul, numarul si numele localitatii in care se afla imobilul, precum si descrierea imobilului, inscrierea dreptului de proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini. Cartea funciara este reglementata de Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare. Cererea de inscriere in cartea funciara Se va depune cererea de inscriere [ Drepturile de servitute sunt împărţite în mai multe clasificări în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 760-762 Cod Civil. Exercitarea unui drept de servitute presupune şi anumite drepturi şi obligaţii ce revin proprietarilor celor două fonduri, aşa cum au fost stipulate în actul de constituire (art.764 C. Civil) In privinţa naşterii dreptului de servitute în discuţie, prima instanţă a arătat că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4288/03.10.2003, petenta C.V. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, sector 2, având număr cadastral şi fiind înscris în cartea funciară, compus din. Dreptul de servitute a fost intabulat iniţial prin încheierea nr. 3707/28.11.1964, prin care s‑a dezmembrat imobilul înscris în CF nr. 3231, cu nr. topografic 8, în trei parcele cu nr. topografic 8/1, 8/2 şi 8/3, înfiinţându‑se totodată dreptul de servitute de trecere asupra parcelelor 8/2 şi 8/3 în favoarea parcelei 8/1

Dreptul de servitute in lumina Codului civi

 1. Doctrina si practica considera ca dreptul de îngradire nu este o servitute, ci o simpla manifestare a dreptului de proprietate. d) Servitutea de granituire reglementata în art.584 Cod Civil: orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa; cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate
 2. Aşadar, eroarea materială a constat în aceea că s-a radiat din cartea funciară dreptul de servitute al intervenientelor, fără să existe o încheiere a biroului de carte funciară în acest sens, aceasta fiind o simplă eroare, care a fost ulterior remediată prin încheierea nr. 8919, prin care s-a dispus reînscrierea acelui drept
 3. Servitute de trecere. Loc înfundat creat prin fapta proprietarului. Iniţial, părţile din prezentul dosar deţineau în indiviziune terenul aferent construcţiilor, teren ce avea acces la drumul public. În urma unui proces de partaj declanşat de reclamantă s-au creat două loturi distincte: unul în proprietatea exclusivă a pârâtelor.
 4. Conform dispoziţiilor art. 755 alin. (1) din Noul Cod Civil, dreptul de servitute este definit ca fiind sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Noul Cod Civil face o expunere exemplificativă de alte limite legale care se referă printre altele și la dreptul de trecere pentru.

Despre prima înscriere în cartea funciară și dobândirea

Tipurile de înscrieri în cartea funciară. 1. Intabularea. Art. 12 (1)Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. (2)Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale. O.C.P.I. MH - Prezentar

Cartea funciară în 2018: Ce poate fi înscris într-o carte

Am Un Teren Fara Acces La Drum - Cum Obtin Servitutea De

 1. Ce presupune o radiere din cartea funciară? Radierea se referă la actul de ştergere sau stingere a unor notări ce au legătură cu imobilele înregistrate în cadrul cărţii funciare. Când vorbim de notari în acest context, ne referim la: dreptul de proprietate; alte drepturi reale (superficie, uz, uzufruct, abitaţie, servitute etc)
 2. istrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosintä cu titlu gratuit) 2
 3. Depunerea documentației cadastrale de la punctul 3 care va fi recepționată de către ANCPI pentru notarea dreptului de servitute în Cartea Funciară a imobilului; Dreptul de servitute se acordă și companiilor de servicii edilitare pentru a racorda terenurile fără acces, astfel acestea pot interveni asupra rețelelor pentru instalarea.
 4. Se poate astfel conchide ca nu subzista nici un temei legal pentru a se da curs cererii de înscriere în cartea funciara nr. 89640 O cu nr. cadastral 16579 - adus din CF nr. 362 O - a unui drept de servitute care sa greveze aceasta parcela în conditiile art. 19 din Legea nr. 7/1996, un prim argument fiind acela ca servitutea asupra nr.

Cartea funciara este reglementata de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996 Definitie Cartea funciara Drept Civil Definitie Contract Acordul intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice (art. 942 Codul civil). Definitie Contract Drept Civil Definitie Programul Prima. Servitutile (Art. 755 - 772 - Noul Cod Civil) Cartea a III-a. Despre bunuri. Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate. Capitolul IV. Servitutile. Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii. Drept in temeiul caruia proprietarul unui.

Contractul a fost inregistrat la notar si a primit si sentinta civila despre proprietate cu servitute de trecere prin terenul vecinului vechi.Sentinta a fost inregistrat in cartea funciara a noastra si a vecinului vechi cu dreptul nostru de servitute de trecere Cartea funciară conține informații despre imobile. De la cine deține un drept de proprietate asupra unui imobil, la cine are grevate anumite drepturi, cum ar fi ipotecile, asupra imobilului, precum și alte aspecte juridice care afectează situația unui imobil, cartea funciară reflectă astfel de informații (1) Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta se poate nota în cartea funciară, dacă promitentul este înscris în cartea funciară ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sancţiunea respingerii cererii de. Mai exact, cartea funciară reprezintă o reflecție a situației juridice a unui imobil. În concret, aceasta arată cine deține imobilul respectiv, dacă a fost grevată vreo ipotecă asupra imobilului respectiv sau alte chestiuni legate de imobil. După cum se poate vedea, cartea funciară are un rol informativ. Totuși, a fost concepută să aibă și un rol constitutiv de drepturi. Dreptul la despagubiri pentru folosirea imobilului de vecini. De asemenea, in situatia existentei unei disproportii vadite intre utilitatea pe care servitutea o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocate fondului aservit, proprietarul fondului aservitare posibilitatea legala de a rascumpara servitutea de trecere, pretul rascumpararii fiind lasat la latitudinea celor.

(5) Se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanție, prevăzute de Codul civil și legile speciale. (6) La deschiderea cărții funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa toți coproprietarii și cota parte cuvenită acestora, atunci când este. Dreptul de servitute reprezintă o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil vecin având un alt proprietar. Spre deosebire de celelalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, servitutea reprezintă o simplă limitare a dreptului de proprietate, o îngrădire în exercitarea dreptului său. Prin urmare servitutea de trecere reprezintă acel drept al. Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, prin sentinta civila nr.17455/14.12.2007, a admis cererea, a omologat raportul de expertiza, a constatat stins dreptul de servitute de trecere instituit în favoarea terenului fond dominant - lotul 1 B si a respins cererea reconventionala, ca neîntemeiata Dreptul de servitute de trecere sau a locului infundat, reglementate de art. 616-619 Cod pr. civila, ca orice drept de servitute este un drept perpetuu, fiindca se mentine atat timp cat exista cele doua imobile si situatia care a determinat constituirea lui, caracterul perpetuu fiind de natura acestui drept si nu de esenta lui

Astfel, în Cartea Funciară se menționează: dreptul de proprietate, de superficie, de uzufruct, de uz și de servitute, precum și dreptul de administrare, concesiune, folosință și drepturile reale de garanţie. Acte necesare pentru intabularea unui imobi In cartea funciara pot fi inscrise/notate mai multe drepturi, acte juridice, documente.Cu titlu de exemplu a drepturilor care pot fi inscrise in cartea funciara sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de servitute, dreptul de real de garantie, dreptul de superficie Servitute, domenii: Servituţi. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr., la data de 22.02.2018, reclamanta Ţ C, a chemat în judecată pârâţii D M şi C I D, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa crearea unui drum de servitute pe proprietatea pârâţilor cu o lăţime de 1.5 m si o lungime de aproximativ 25 m paralel cu drumul de servitute existent. 3. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civila, obiectul cererii. Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 4

Art. 877. Drepturile tabulare. Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciara sunt drepturi tabulare. Ele se dobandesc, se modifica si se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciara. Drepturile tabulare includ totalitatea drepturilor reale cand au ca obiect un imobil supus inscrierii in cartea funciara, respectiv dreptul de. Imobilul format din teren si constructie a fost înscris în cartea funciara nr. 4807, având numarul cadastral 1246/2, iar la rubrica referitoare la sarcini a fost mentionat dreptul de servitute stabilit prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 3589/1999

Apartament 2 camere, Str

Carte funciară 2019: Ce trebuie să cuprindă acest document

[1]Dreptul de trecere poate fi constituit atât pentru accesul la drumul public (art.617 Cod civil) cât şi pentru trecerea unor reţele edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, conducte de apă, gaz sau alte asemenea (art.621 Cod civil) sau pentru efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat (art.622 Cod civil) Cartea funciara va contine informatii despre dreptul de proprietate asupra imobilului, descrierea constructiei, vecinatatile acesteia si diferite date privind uzufruct, ipoteci si alte privilegii imobiliare. Extrasul de carte funciara este un document informativ cu privire la situatia imobilului care face obiectul unei tranzactii sau actiuni. Cartea funciara reprezinta registrul unic la nivel national de evidenta a tuturor bunurilor imobile si a situatiei lor juridice. Drepturile ce pot fi intabulate in cartea funciara sunt urmatoarele: dreptul de proprietate, superficie, uz , uzufruct, abitatie, servitute, administrare, concesiune, dreptul de folosinta si drepturile de garantie. CUPRINS Carte funciara Ce este cartea funciara?Cartea funciară este un registru public si unic, care cuprinde evidența imobilelor din România, proprietatea persoanelor fizice și juridice. Registrul este gestionat de stat prin Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Extras de carte funciara Ce este extrasul de carte funciara?Extrasul este suportul fizic pe care se.

Referat Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata

S-a dispus înscrierea în CF a dreptului reclamantului, astfel consolidat, cât şi înscrierea în cartea funciară 30505 T., nr. top 936/1/1 şi 936/2 la partea sarcini a dreptului de servitute de trecere de 38 mp. în favoarea parcelei nr. top 936/1/1, 936/2 din cartea funciară nr. 30505 T. şi nr. top 936/1/2 din cartea funciară 802 T Art. 90. - Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond dominant Dreptul există încă din anul 1964 şi dacă ar fi fost intabulat în cartea funciară a imobilului adjudecat de petent, ar fi continuat să existe, adjudecarea imobilului neconstituind un motiv de desfiinţare a dreptului de servitute, care este perpetuu şi se menţine atât timp cât există cele două imobile şi situaţia care a.

Dreptul de servitute - ce inseamna si cui se adreseaza

Notarea somatiei de plata în cartea funciara - Cerere tip; - Somatia emisa de executorul judecatoresc, care cuprinde identificarea imobilului; - Certificat fiscal; - Dovada achitarii integrale a tarifului. 12 . 7.4.2 . Radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitatie, servitute, superficie) - Cerere tip Dreptul de abitatie este dreptul unei persoane de a folosi casa de locuit in scopul satisfacerii nevoilor lui de locuit si ale familiei sale. 6.4. Dreptul de servitute Servitutile reprezinta sarcini impuse unui imobil pentru uzul si utilitatea altui imobil, care aparţine altui proprietar

[6] Asa cum rezulta din prevederile art. 96 din Regulamentul de organizare si functionare al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul nr.633/2006 al directorului general al ANCPI cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de trecere se va înscrie in partea C a Cartii Funciare în care este înscris. Bunurile imobiliare trebuie inscrise in cartea funciara pentru a se realiza publicitatea dreptului de proprietate. Se poate vorbi de dobandirea dreptului de proprietate si in cazul legilor speciale de reparatie, respectiv, legea 18/1991, legea nr. 10/2001, legea nr. 247/2005 CADASTRUL SI CARTEA FUNCIARA. Conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al Romaniei.. Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea. (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, menţionându-se, totodată, cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra.

07/05/2011. 09/07/2019 Andrei SĂVESCU. (1) În cazul lucrării voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul: a) să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în cartea funciară şi fără nicio obligaţie către autorul lucrării; b) să ceară obligarea autorului de rea-credinţă al lucrării la desfiinţarea acesteia, cu. 31. Natura dreptului de a înscrie în cartea funciară dreptul real dobândit. Inexistenţa unei limitări din perspectiva termenului de prescripţie _____122 32. Drept de proprietate dobândit prin transmisiune mortis causa în regimul Codului civil de la 1864. Valoarea de act constatator a certificatului de moştenitor Astfel, in cartea funciara ( provenita din conversia de pe hartie a CF), in partea a III-a , pct.4 este inscris contractul de ipoteca , fiind intabulat dreptul de ipoteca si notarea interdictiilor de grevare , instrainare , vanzare, inchiriere , etc in favoarea Eurohypo AG

Trebuie sa stii ca prin intabulare in Cartea Funciara, pot fi specificate mai multe drepturi asupra unui imobil sau teren: dreptul de proprietate, de uzufruct, de uz și de servitute, dreptul de folosinta si drepturile reale de garantie, precum si dreptul de administrare, concesiune In linii mari, cartea funciară reprezintă o reflecție a situației juridice a unui imobil. În concret, această arată cine deține imobilul respectiv, dacă a fost grevată vreo ipotecă asupra imobilului respectiv sau alte chestiuni legate de imobil. După cum se poate vedea, cartea funciară are un rol informativ. Totuși, a fost concepută să aibă ș

Eliberarea unei adeverinte pentru notarea in cartea funciara a destinatiei de drum (daca imobilul nu este afectat de servitute pentru obiective În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal. Cartea funciara se deschide la cerere pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic prin care s a constituit sau s a transmis dreptul de proprietate. Acte necesare carte funciara . Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate uz uzufruct habitatie servitute superficie 1

22) situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea nr. 279-293, sector 6, inscris in Cartea Funciara nr. 43012 a Municipiului Bucuresti avand nr. cadastral 4879-4906/22 si din dreptul de servitute de trecere, temporar si gratuit asupra terenului in suprafata totala de 970,72 mp situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea nr. 279-293 (lot 23. Produse si servicii cu discount - Taocad Invest - Cadastru Prahova - Intocmiri documentatii cadastrale in jud. Prahova si nu numai -Trasari - Ridicari topo - Parcelari, lotizari -Planuri pentru Autorizatie de constructie.. Eliberarea unei adeverințe pentru notarea în cartea funciară a destinației de drum (dacă imobilul nu este afectat de servitute pentru obiective În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal. Articolul 106 Dreptul de superficie se va inscrie în partea a III-a a cartii funciare, mentionandu-se, totodata, cartea funciara în care este inscris dreptul de superficie ca un corp de proprietate de sine statator. În cartea funciara a imobilului asupra caruia s-a constituit un drept de superficie se va inscrie acelasi numar de parcela.

Intabulari - Cadastru topografie carte funciar

Despre procedura de inscriere in cartea funciara - Ad Avoca

Dreptul de proprietate se dobândește conform titlului care se înscrie în cartea funciară, momentul dobândirii acestuia reprezentându-l data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în cartea funciară.12 9 C. Vișoiu, op. cit., p. 289 10 R. Peptan, în Dreptul, nr.8/2010, p.11 11 Idem, p.294 12 B. Florea, op. cit., p. 174 8. Articolul 9. Adaugat de admin la data 06/02/2018 in ODG 700 / 2014. Art. 9. -. 01/01/2016 - Art. 9. - a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată dreptul de servitute abitatie, C. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICÄ Definitie, cazuri de dobândire, stingere înscrierii imobilelor în cartea funciarä aprobate prin Ordinul nr. 533/2016 cu modificärile completärile ulterioare, Bibliografie Tematica Registrator de Carte Funciara gradul Dreptul de proprietate comună pe cote - părţi se caracterizează prin aceea că asupra unui bun sau a unei universalităţi de bunuri au drept de proprietate două sau mai multe persoane. Obiectul dreptului de proprietate comună poate fi alcătuit atât din bunuri mobile cât şi din bunuri imobile

- dreptul de servitute de trecere pe durata de existenta a capacitatilor energetice cu piciorul Proprietarul terenului este de acord cu inscrierea prezentei conventii la Cartea Funciara, temeiul de drept privind intabularea fiind art. 881 si 882 Cod Civil e) sa ofere superficiarului dreptul de a inscrie in cartea funciarc servitute si constituirea dreptului de superficie. 5.2. Superficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii: a) predarea respectiv primirea terenului se va face ode prezentului contract, pe baza unui proces-verbal semnat de catl superficiar Înscrierea în cartea funciară: actul de identitate al unui imobil. Prin înscrierea pentru prima oară a unui imobil în cartea funciară se înţelege operaţiunea de înregistrare al acestuia în cadrul unui registru public, înregistrare în urmă căreia terenul sau construcţia respectivă primeşte un număr cadastral iar. Inscrierile in Cartea Funciara. (8/10 din 4 voturi) Acest referat descrie Inscrierile in Cartea Funciara. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 2 fisiere doc de 11 pagini (in total). Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cornelia Munteanu, Ovidiu Ungureanu Sc.D, Ap.4 privind Intabulare sau inscriere provizorie in cartea funciara, in baza: -Act Notarial nr.DeclaraCie de renuntare la dreptul de proprietate aut.109/14-01-2020 emis de Tomulescu Laurentiu Sebastian; fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr

AVOCATUL POPORULUI: Instituirea unui drept de servitute şi

Tipul înscrierii în cartea funciară a dreptului de

I. Uzucapiune imobiliara (prin inscriere in Carte funciara). - uzucapiunea extratabulara. Dreptul de proprietate asupra unui imobil (ex: teren) sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, doar dacă O persoana care nu este proprietar, dar are dreptul la uzufruct, dreptul de uz sau dreptul de abitatie, dreptul de servitute sau dreptul de superficie, nu are voie sa vanda locuinta. Daca este o locuinta veche, construita inainte de 1945, nu aveti incredere in cel care se pretinde proprietar, ci verificati starea acesteia la primarie, la. Intocmiri documentatii cadastrale in jud. Prahova si nu numai -Trasari - Ridicari topo - Parcelari, lotizari -Planuri pentru Autorizatie de constructie -Consultanta pe probleme de cadastru si topografie -Puncte GP posesie utila exercitata timp de 5 ani de la inscrierea in Cartea Funciara. Ca efect al acestei uzucapiuni tabulare, dreptul de proprietate al uzucapantului este inscris in Cartea Funciara si nu mai poate fi contestat. B. uzucapiunea extratabulara de 10 ani (art.930 Cod Civil), care are urmatoarele conditii de aplicare