Home

Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea 4

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) - Secțiunea IV. Data publicarii : 06 Apr 2016. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului prima versiune a Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea IV - Rețeaua de localități - revizuit Planul de Amenajare a Teritoriului National. Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati. LEGE Nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului; LEGE Nr. 100 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a.

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN

Noua reglementare. Conform noii reglementări în materie, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut: (1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, finanțate din fonduri publice, se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1. - (1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integranta din prezenta lege.(2) In intelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau. CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor; CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor; Legea 575 / 2001 - Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V - a - Zone de risc natural

We would like to show you a description here but the site won't allow us (4) Prevederile cu caracter director cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice si juridice. SECTIUNEA a 2-a Documentatii de amenajare a teritoriului . Art. 40. - Documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele

Art. 1. Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie, potrivit anexelor nr. I - VIII ce fac parte integranta din prezenta lege. Art. 2. Lucrarile prevazute in prezenta lege pentru cai de comunicatie sunt de interes national si constituie cauza de utilitate publica. Art. 3 (4) Prevederile cu caracter director cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice si juridice.. SECTIUNEA 2: Documentatii de amenajare a teritoriului. Articolul 40. Documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele

PATN - Sectiunea IV - SIUGRC-CJP

SECTIUNEA a 3-a Activitati de amenajare a teritoriului si de urbanism Art. 14. - Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea la nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil spatial, precum si urmarirea aplicarii acestora in. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a IV-a— Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1 Publicat in Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. 1. Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integranta din prezenta lege

§ § § § § § Sectiuni ale planului de amenajare a teritoriului national - PATN - în curs de aprobare • Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a VII-a - Infrastructura pentru educatie • Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a VIII-a - Zone rurale I.B2 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi s-a elaborat la solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi (contractul nr. 6655/2010) pentru a coordona şi armoniza politicile de dezvoltare socio-economică a judeţului, în acord cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 1. - (1) Se aprob ă Planul de amenajare a teritoriului na ţional - Sec ţiunea I - Re ţele de transport, care cuprinde direc ţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prev ăzute în anexele nr. 1-10 . 363/2006 - sectiunea 1. Padurea de pini negri este si singura arie protejata din Moinesti, care se inscrie in Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului national, sectiunea - zone protejate. Rezervatia Padurea de Pini se intinde pe 15 ha si este situata pe versantul sud-estic al Dealului Osoiu, chiar deasupra partii centrale a orasului

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 12 aprilie 2000 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. 1 (1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, potrivi privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ţional - Sec ţiunea a III-a - zone protejate ANEXE Parlamentul României adopt ă prezenta lege. Art. 1. - (1) Se aprob ă Planul de amenajare a teritoriului na ţional - Sec ţiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrant ă din prezenta.

in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV a , a Legii nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, a Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a. Legea de amenajare a teritoriului national: o Legea 363/ 2006 - sectiunea 1 - Retele de transport ; o Legea 171/ 1997 - sectiunea 2 - Apa,cu modificarile ulterioare; o Legea 5/ 2000 - sectiunea 3- Zone protejate ; o Legea 351/ 2001 - sectiunea 4 - Reteaua de localitati, cu completarile şi modificarile ulterioare ; o Legea 575/ 2001 - sectiunea.

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a II -a Apa,cu modificarile ulterioare; Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amanajare a teritoriului national-Sectiunea a III-a -Zone protejate ; Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a IV. • Plan de amenajare a teritoriului judetului Dolj - proiect elaborat de URBAN PROIECT; In afara acestor proiecte, s-au mai elaborat: • Planul de amenajarea teritoriului national • Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN): - Sectiunea I- Cai de comunicatie: Legea nr.363/2006

 1. Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR) - coordonate majore - proiect nr. 123196/15.12.2000, Cluj-Napoca, 2003. Carta Verde a dezvoltării regionale, studiu elaborat de către consorţiul Rambøll (Danemarca), EPRC (Marea Britanie) şi GOM Vlaams-Brabant (Belgia), 1997
 2. — sectiunea I — C ăi de comunicatie ; • Legea nr. 171/1997 privirnd aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) — sectiunea a lI-a— Apa ; • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Ameriajare a Teritoriului National ( P.A.T.N. ) - sectiunea a Ill-a — Zone protejate; • Legea nr. 351 / 2001 privind.
 3. Planul de amenajare a teritoriului judeţean este o documentaţie cu caracter director, ce are ca scop transpunerea spaţială a programului de dezvoltare economică şi socială, culturală şi instituţională a judeţului, elaborat de catre autorităţile judeţene, pentr
 4. ELABORAREA STUDIULUI DE ANALIZA STRATEGICĂ DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA A VI-A - ZONE TURISTICE. Viorica Cavliuc. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper
 5. Info:- titlu complet: Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism- publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011- dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009 -/- [
 6. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE)-----NOTA(CTCE) Imaginea privind PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE), se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie2004
 7. Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului National, Sectiunea I — Retele de Transport - Legea nr. 353/2006 (MOf. Partea 1 nr. 806 din 26/09/2006) 2. Proiecte potentiale pentru Master Plan si Strategia de implementare Se considerä cã proiectele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport au fost dej

Patn - Siugrc-cjp

 1. - P.A.T.N. - Planul de Amenajare a Teritoriului National, cu urmatoarele sectiuni-sectiunea I - Retele de transport-sectiunea II - Apa-sectiunea III- Zone protejate-sectiunea IV- Reteaua de localitati-sectiunea VI - Zone turistice-P.D.J. - Plan de Dezvoltare a Judetului Cluj - elaborat de Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca in 200
 2. Cursuri amenajarea teritoriului in context national cadrul instituţional al activitatii de amenajare teritoriului activitatea de construcţii început să fi
 3. LEGE 5 06/03/2000 - Portal Legislativ. LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 (*actualizată*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate (actualizată până la data de 6 septembrie 2016*) EMITENT. PARLAMENTUL
 4. RAPORT DE MEDIU PLANUL DE URBANISM GENERAL AL ORAȘULUI ABRUD, JUD. ALBA 4 aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea IV - Reteaua de localitati, cu modificarile și completarile ulterioare. La elaborarea prezentului plan, s-a tinut cont și de
 5. • Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a Zone Naturale Protejate; • Ordinul 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice

LEGE nr.71 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Planului de ..

162.4 Inspectoratul de Jandarmi Judeean Menumorut Voievod Slaj. 162.5 Unitile M.Ap.N. 162.6 Direcia de Sntate Public Slaj. Planul de aprare n caz de seisme i alunecri de teren are ca scop stabilirea detaliilor de conducere i coordonare operaional a aciunilor structurilor de la nivel judeean • e27 - plan de amenajare a teritoriului national - sectiunea a iii - a - zone protejate - zone naturale • e28 - parcurile nationale in judetul hunedoara • e29 - zone parcuri 2007 in viitorul tzi dhs

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, Sectiunea IV-a - Reteaua de localitati cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul nr.13 N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice GP 038/1999 - Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic general - Legea nr. 5/200 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Cai de comunicatii; - Ordinul nr. 158/1996 al Ministerului Transporturilor privind emiterea acordului M.T. la documentatii tehnice. - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena s

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului

Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — sectiunea V — zone de risc natural; - Legea nr. 119/2005 privind aprobarea de urgentä a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii Culegerea Legislatia amenajarii teritoriului, a urbanismului si a construirii, ingrijita si adnotata de conf. univ. dr. Ovidiu Podaru, isi propune sa confere coerenta in materia simplist si simplificat denumita a urbanismului.De altfel, pana in acest moment este si singura colectie a acestor legi care are un titlu corect si complet, caci materia in cauza presupune trei activitati distincte.

Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu. Restructurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale a fost elaborat respectând conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi se elaborează pentru a coordona şi armoniza politicile de dezvoltare socio - economică a judeţului, în acord cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Lucrarea se elaborează în cinci faze care au următorul conţinut Legea nr. 5/200 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Cai de comunicatii Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1 Contextul deszvoltări

Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare ..

Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti face parte din Strategia de Dezvoltare si se incadreaza in Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea Retele de Transport. Citeste mai multe despre Bucuresti contract autostrada centura CNADNR. Sursa: Ziare.com. Articol citit de 3117 ori Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Retele de transport; Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a - Apa, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public loca Conform Legi nr. 575/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, se poate considera cå localitatatea Breaza se gäseste într-o zonä cu rise seismic mediu-scazut neregasindu-se in anexa nr. 3 la Legea nr. 575/2001

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III-a- zone protejate. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea IV:Reteaua de localitati, cu modificarile ulterioar Legea de amenajare a teritoriului national: Legea 363/ 2006 - sectiunea 1 - Retele de transport ; Legea 171/ 1997 - sectiunea 2 - Apa,cu modificarile ulterioare; Legea 5/ 2000 - sectiunea 3- Zone protejate ; Legea 351/ 2001 - sectiunea 4 - Reteaua de localitati, cu completarile şi modificarile ulterioare

Normativele dupa care se realizeaza studiile geotehnice

- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa. - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a- zone protejate • Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a IV-a: Reteaua de localitati • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. • Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000 Potrivit Legii nr. 351/2001 - prvind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, localitatile rurale sunt ierarhizate astfel: de rangul IV (sate resedinte de comuna) si de rangul V (sate apartinatoare ale comunelor, localitati sau sate componente ale oraselor si municipiilor)

o Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III_a, modificată. 1.4. INDICAŢII DE MANAGEMENT / CONDIŢII DORITE o Scurta descriere a propunerii de plan de management Aria de Protecţie Special ă Avifaunistică Balta Suhaia, denumită în continuare APS Ordonanta de urgenta nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a -zone cu resurse turistice; PATZ Galati-Braila-Tulcea, 2005; Hotărâre nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândire S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. B-dul. Ferdinand I, nr.8 510 114, Alba Iulia, jud. Alba J01/260/1997 CUI RO 9479480 Tel/fax : (+40)258 811 500 Tel: (+40)744 633 71 Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, M. Of. nr. 62 din 24.01.2006. Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Retele de transport, M. Of. nr. 806 din 26.09.2006 Link-uri internet

lege5.r

Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național aprobate prin: o Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea I - Retele de transport o Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a II-a Apa • Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național aprobate prin: o Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na țional - Sectiunea I - Retele de transport o Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na țional - Sectiunea a II-a Apa

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 13 M/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice GP 038/1999 - Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic general) 7. Prin Legea nr. 5/06.03.2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a III-a - zone protejate, zona inundabila braileana este mentionata sub denumirea Balta Mica a Braìlei, in anexa I, in listaRezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale. 8 Constanta si confirmata ca arie protejata de Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, avand codul 2.345. Rezervatia are o suprafata de 5.000 ha de-a lungul a 7 km de coasta, intre localitatea 2 Mai si granita cu Bulgaria

Prezentare Zona Metropolitană Craiova Sub aspectul legalității, asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Craiova s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, ale Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național cu modificarile și completările ulterioare, ale. Legea nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a V-a: Zone de risc natural Ordonanta de Urgenta nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a VIII-a: Zone cu resurse turistice 2.2. Regulamentul local de urbanism al comunei Brazi detaliaza. QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 189 TOURISM - THE HOPE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THEMEHEDINŢI COUNTY Roxana MARINESCU, Mirela MAZILU Sabina GHEORGHECI Abstract: It is well known the fact that tourism is a vector of the regional and national economic development, as the practice of so many countries around th RAPORT DE MEDIU pentru actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM comuna JIJILA, jud.Tulcea COLECTIV ELABORARE 1.ing.Sbarcea Vasilica Şef proiect 2.arh.Sbarcea Madalina Arhitect 4. Dr. ecolog Doroftei Mihai Ecolo

Lege nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si ..

Art. 41. - (1) Planul de amenajare a teritoriului national are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung pentru intregul teritoriu al tarii. (2) Planul de amenajare a teritoriului national este compus din sectiuni specializate MDRAP a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii urbanismului. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe data de 23 iulie un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

Planul Urbanistic General influenteazä alte planuri programe, inclusiv pe cele în care se integreazä sau care derivä din ele, - Planul Urbanistic General poate contribui la propunerile pentru. - Planul de amenajare a teritoriului national, sectiunea I-V; - Planul de amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest Proiectul de lege privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului Național (PATN) - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități - a fost postat pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), unde va rămâne până pe 8 decembrie a.c o Cap. 1 - Metodologia elaborarii Analizei strategice de mediu (SEA) pentru Planul de Amenajare a Teritoriului National Sectiunea a VI-a - Zone Turistice o Cap. 2 - Expunerea continutului si a obiectivelor principale ale planului, precum si a relatiei cu alte planuri si program

Planul de Amenajare a Teritoriului National - PATN - Definirea PATN PATN are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung. Acesta determina dimensiunile, sensul si prioritatile dezvoltarii in cadrul teritoriului Romaniei, in acord cu ansamblul cerintelor europene.. Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural Ordinul ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei nr.536/23.06.199 Activități de planificare în domeniul gospodăririi apelor după Planul Național de Amenajare Perioada 1962 - 1970. În aceste condiții, majoritatea birocraților din sistemul C.S.A. considerau că activitatea de gospodărire a apelor era terminată cu elaborarea planului național de amenajare și că, în continuare, urma să se treacă la executarea proiectelor care fuseseră. Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national: - Sectiunea I - Cai de comunicatie (Le gea nr. 363/2006) - Sectiunea II - Apa (L egea nr. 171/1997, cu modificările ş