Home

Cursuri postuniversitare 2022 2021

Planificarea Sesiunii de Examene în sistem online - Cursuri postuniversitare (cu taxă) Nivelul I - Anul universitar 2020-2021; Planificarea Sesiunii de Examene în sistem online - Cursuri postuniversitare (cu taxă) Nivelul II - Anul universitar 2020-2021 Seria 2019-2021. În atenția cadrelor didactice înscrise la cadrul didactic I.

We would like to show you a description here but the site won't allow us 11.06.2021. Programarea examenelor restante pentru modulul postuniversitar de pregătire psihopedagogică generală, nivelul II, seria 2020 - 2021. 26.05.2021. Programarea examenelor pentru Modulul Postuniversitar de pregătire psihopedagogică generală, Nivelul II, seria 2020 - 2021. 13.05.2021

Cursuri postuniversitare: Terapia si activitatile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale Interventii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestor

Organizator şi coordonator de manifestări științifice, cursuri postuniversitare, cercuri studenţeşti. Daniela Kohn este din 2013 şef de lucrări titular la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeș din Timişoara, departamentul XVI, Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română unde predă cursuri de limba germană şi. Gheorghe Marinescu 38 Tirgu Mures, Mures 540142, Romania. tel: +40 265 215.551 fax: +40 265 210.40 Cursuri postuniversitare absolvite: Basic Course in Vascular Ultrasound, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark (2020) European Round Table on Fabry Disease - Berlin, Germany (2017) Anti-Thrombotic Therapy - Update 2017 - European Heart House, Nice, France (2017 Cursuri postuniversitare: 1999-2000: Clinical training of 6 months at the Department of Medicine V (Internal Medicine and Gastroenterology), University Hospital Aarhus, Denmark 2002: Telemedicine training of 4 months at East-West Space Sciences Center, Computer and Space Sciences Building, University of Maryland at College Park, US

Facultăți - USAM

  1. Grad didactic I, seria 2019-2021. In perioada 07.01.2019 - 02.02.2019 facem inscrieri pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019-2021, in corp J, etaj II, sala 8. Dosarul de inscriere cuprinde: 1. Cererea tip (in attach) 2. Bibliografie selectiva; 3. Copie CI; Colocviul de admitere va avea loc pe data de 05.02.2019
  2. Cursuri postuniversitare; Doctorat; Proiect Erasmus+2019-2021 - Domeniul Sănătate. Rezultate selecție mobilități Erasmus+ de predare - KA107 - Științe și Tehnologie. Anunt mobilități de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2019-2020, domeniul sănătate
  3. Plan de învăţământ 2019-2021; Plan de învăţământ 2020-2022 . Linkuri utile: - Studii avansate în lingvistică—structura și funcționarea limbii române. Prezentare. Plan de învățămînt 2012 - 2014; Plan de învățămînt 2012 - 2014 (modificat) Plan de învățămînt 2013 - 2015; Plan de învăţământ 2014-201
  4. 2019 - 2021. Informatica aplicata - Program postuniversitar de reconversie profesionala. Cursuri parcurse: Tehnologia informatiei, Programare C++, Baze de date, WEB (HTML, CSS, Javascript, PHP). Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  5. 2021 - Sunt invitate cereri pentru burse internaționale postuniversitare Abertay pentru toți noii studenți potențiali internaționali (non-UE) predate postuniversitare

Management educational — Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - UBB Cluj-Napoca. Homepage. Prezentare. Scurt istoric. Decanat. Comisii Specialitate. Secretariat. Organigrama. Departamente Pentru a concura pe scena mondială, studenții au nevoie de o educație la nivel mondial. Universitatea Salford prezintă programul de burse de excelență internațională CSE, care va fi de ajutor pentru solicitanți în obținerea unei diplome recunoscute la nivel internațional PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2021. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2018-2020. Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România Grad didactic I - Seria 2019-2021. Grad didactic I - Seria 2020-2022. Grad didactic II - Sesiunea August 2020. Grad didactic I - Seria 2021-2023. Grad didactic II - Sesiunea August 2021. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare pedagogică. Voidăzan Septimiu: Director de proiect, 2019-2021, derulat prin UMFST G.E Palade Tg. Mureș: Compararea a trei metode de determinare a biomarkerilor proteici în diagnosticarea leziunilor scuamoase intraepiteliale ale colului uterin, număr de contract: 615/14/17.01.2019, 20.000 EUR, perioada de derulare: 24 luni

Universitatea POLITEHNICA din București organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și educație permanentă, a căror funcționare se desfășoară conform legilor în vigoare şi al regulamentului de organizare și funcționare care poate fi modificat și completat prin Hotărâri ale Senatului, la propunerea Consiliului de Administrație Istoric. Actualul Centru de Studii Postuniversitare a funcţionat în perioada 2001 - 2012 ca Departament de Educaţie Permanentă în cadrul căruia s-au desfăşurat cursuri postuniversitare şi cursuri de specializare.. Cursuri Postuniversitare desfăşurate în perioada 2001 - 2012 . Educaţie Tehnologică (4 semestre); Calculatoare - Informatică (4 semestre Cursuri de formare profesională continuă, autorizate A.N.C. Se organizează conform Ordonanței nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților, prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, recunoscute atât national cât și în țări care au aderat Convenției de la Haga coperti lucrare gradul i 2019-2021 conducatori stiintifici repartizati final gr i profesori seria 2019-2021 conducatori stiintifici repartizati final gr i invatatori - educatoare-pipp seria 2019-2021

UNAp - ACAS

  1. Depunerea dosarelor de inscriere la gradul didactic I - seria 2018/2019-2021. Depunerea dosarelor de inscriere la gradul didactic 2 - seria 2018-2020. Depunerea cererilor pentru efectuarea inspectiilor curente 1 (IC1) Cursuri postuniversitare. Oferta educationala - Universitatea din Bucuresti
  2. ERASMUS ISJ Ilfov 2019-2021 ; ERASMUS+ ; SEE 2014-2021 ; Povestea mea ERASMUS ; ROSE - proiect pentru invatamantul secundar superior ; ANUNTURI / DIVERSE / ALTE PROIECTE ; Tinerii dezbat ; Scoala Europeana ; Made for Europe.
  3. Cursuri postuniversitare; Cadre didactice; Admitere. COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2019 - 2021. Colocviu admitere grupa 1 - seria 2019 - 2021.

1. In tot semestrul, cursurile se vor desfășura ONLINE. Fiecare curs este prevăzut cu o evaluare pe parcurs, cu pondere de 10%, care se va susține prin intermediul platformei Blackboard, pe baza principiului Evaluare cu cartea pe bancă - acces liber la orice resursă fizică sau digitală; 2 Cursuri postuniversitare 2019: Curs postuniversitar pentru atestat studii complementare Medicina materno-fetala, UMF Carol Davila Bucuresti 2018: Curs: Actualizari in chirurgia vaginala si laparoscopica, Timisoar Va informam ca si in anul universitar 2018-2019, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie organizeaza Cursuri postuniversitare de Conversie profesionala pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cu durata de 2 ani (4 semestre), in sistem ID, 120 credite. Informatii_conversie_geografie.zi

Departamentul pentru pregătirea personalului didacti

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Cursuri postuniversitare viabile în domenii de învăţare legate de nevoile pieţei muncii. Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii şcolare şi de educaţie. Extinderea utilizării noilor tehnologii de informaţii şi comunicare la toate nivelurile sistemului educaţional. Abordarea aspectelor de mediu şi culturale 2021 - Cererile sunt invitate pentru bursa de excelență academică a vicecancelarului la Universitatea Southern Cross din Australia. Sunt disponibile burs Facultatea de Pompieri Perioada de desfășurare a modulelor din semestrul II al programului de studii universitare de masterat Managementul situațiilor de urgență, seria 2019-2021, organizat de Facultatea de Pompieri: MODULUL V: 16.03-21.03.2020 MODULUL VI: 06.04-11.04.2020 MODULUL VII: 11.05-16.05.202 Studii postuniversitare, Administrarea afacerii în turism și servicii. 2019 - 2021. Universitatea Lucian Blaga Adăugați noi aptitudini cu aceste cursuri How to Work Smarter, Not Harder: Save Time and Money and Increase Productivity 21 Opportunities for Better Networking.

A urmat cursuri postuniversitare la Institutul Diplomatic Român, în anul 2008. A lucrat ca inginer la Fabrica de Mobilă Caracal (1985-1989) și inginer șef — director la SAFAR S.F. 6 Caracal (1989-1996). În perioada 1996-2000, a fost viceprimar al municipiului Caracal Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne și dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe.

Tehnici psihologice pt

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 master, cursuri Şi studii postuniversitare 111109 99762 11347 (10,2%) doctorat Şi programe postdoctoral Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare LECTORI ENDO CONFERENCE 2021. Dr. Antonis Chaniotis. Grecia. Dr. Antonis Chaniotis. Grecia. Antonis Chaniotis a absolvit Universitatea de Medicină Dentară din Atena, Grecia (1998). În 2003, a finalizat programul postuniversitar de 3 ani în Endodonție la Universitatea de Medicină Dentară din Atena. Din 2003, el deține un cabinet dentar. 011 - 2012, Cursuri postuniversitare Drept antreprenorial, ASE, Bucuresti; 011 — 2012, Curs formare POSDRU Manager de proiect 011 - Sesiune de formare Noi si Europa, CCD, Teleorma

Disciplina de Limbi moderne și limba română

Grad didactic I - Seria 2019-2021. Grad didactic I - Seria 2020-2022. inclusiv în cazul programelor oferite în regim de cursuri postuniversitare. Activităţile didactice prevăzute în planurile de învăţământ se organizează pe formaţii de studiu, respectiv pe serii de curs şi pe grupe de seminar, de laborator şi de practică. 2021 - Acest program educațional își propune să încurajeze studenții din Iordania, Egipt și Turcia pentru a-și începe studiile universitare sau postuniversitare în Marea Britanie 2 säptämâni, în perioada 2019-2021, la un program educaÿional, cuprinzând activitäti formale si non-formale în domeniul farmaceutic. Elevii selectati vor avea ocazia sä experimenteze viaÿa de student, prin participare la cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu, pentru ca în 5 Prof Univ. Dr. Lenuÿa Profir 2019-2021-Presedinte USR, Filiala Cergău, jud.Alba. Coordonator zona Blaj, jud. Alba pe timpul alegerilor. - Consilier local USR. 01.12.1991 - 09.12. 2016-INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ALBA Cursuri Postuniversitare de un an în Psihologie Judiciară.

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala

Personal auxiliar: Ghila Mimia-secretara. Marica Alina -Ioana -secretar. Tenea Georgeta-bibliotecar. Necula Calita-laborant -0,5 normă. Cuzeli Gheorghe-administrator financiar patrimoniu Medic Imagist prin cumul. Ofertă de muncă fierbinte. New Age Chișinău Part Time 10000 MDL. New Age Chișinău Part Time 10000 MDL. Descrierea poziției vacante Beneficii Despre companie Foto și video Locuri de munca Contacte. Aplică Aplică rapid 2019 - 2021. Școala Postliceală Sanitară Henri Coandă Bistrița Cursuri postuniversitare Grup Scolar Industrial Metalurgic Campia Turzii Bacalaureat Prelucrarea produselor metalurgice. 1991 - 1992. Liceului Industrial Nr.2 Bistrita Locksmith.

Societatilor Francofone de Alergologie - ANAFORCAL (2019-2021) Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Pachet Microsoft Office, Internet explorer, Google Chrome - Peste 30 de cursuri postuniversitare urmate - Curs Manager de proiect organizat de Ministerul .Muncii,. Este licențiat al Facultății de Drept, Universitatea București (1964). A urmat cursuri postuniversitare de relații internaționale în cadrul aceleiași instituții (1964-1966). A absolvit cursuri în cadrul Institutului Universitar de Înalte Studii Internaționale din Geneva (1967-1970) Denisa-Iuliana Capverde | Zona extinsă Suceava-Botoșani | Studentă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - Psihologie | Consider că cea mai importantă aptitudine/calitate, a unui bun psiholog în devenire și care mă reprezintă pe mine, totodată este EMPATIA. | Contacte - 10 | Vizualizați profilul complet al lui Denisa-Iuliana pe LinkedIn și conectați-v Programul ERASMUS+ Actiunea KA 107 - Mobilitati in domeniul universitar intre tarile programului si tarile partenere Pe parcursul anului academic 2015-2016 are placerea de a desfasura un proiect de mobilitate academica avand ca partener Mutah University din Karak, Iordania. Obiectivul proiectului: mobilitati incoming de predare si formare

Durata studiilor: 4 ani; Forma de învățământ zi; Titlul obținut: INGINER; Programul de licență oferă viitorilor absolvenți competențele profesionale necesare organizării și administrării afacerilor din domeniul alimentației publice și agroturismului. Alimentația publică și agroturismul sunt domeniile de activitate care în ultimii 20 de ani au cunoscut unul dintre cele mai. Tipul de formare profesională de care au beneficiat funcționarii publici a fost de cursuri de perfecționare, cursuri postuniversitare nu au fost organizate in anul 2019. Toate cursurile desfășurate s-au încadrat in fondurile disponibile, nefiind necesar suplimentarea bugetului in luna august, conform art 20 din HGR 1066/2008 Facultatea de Istorie și Folosofie din Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii la nivel licență, masterat, doctorat și postuniversitar în domeniile Istorie, Filosofie, Științe politice și Relații internaționale După ce a dat chix cu prima propunere de subprefect, Marius Ioan Nicoară, USR PLUS vine cu un nou nume: Viorel Rașcovici din Cergău Mare, fost polițist, actual consilier local USR în Cergău Mare. Viorel Rașcovici a fost ales pentru această funcție în detrimentul a doi candidați la alegerile parlamentare: profesorul Constantin Simion și Cosmina [ Marius Comănici este absolvent al Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, ca inginer căi ferate, drumuri și poduri, și a urmat mai multe cursuri postuniversitare și de perfecționare, inclusiv în Austria și Germania. Din punct de vedere profesional, de la terminarea facultății a activat în.

DRESMARA. Toggle navigation. 10 Mai 2021. Excursie de studii. În data de 10.05.2021, DRESMARA a fost vizitat de a studenții-ofițeri la masterul de conducere în comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, promoția 2019-2021, organizat de Universitatea Națională de Apărare Carol I, însoțiți de cadre didactice Cursuri de limba română Admiterea la master si studii postuniversitare. A fost actualizata pagina de internet pentru admiterea la master şi scoli postuniversitare. Pentru a consulta oferta Unversităţii.

SERIA 2019-2021 . DOMENIUL DE STUDII ŞTIINŢE MILITARE cursuri de carieră, programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, organizate de unităţile / instituţiile de învăţământ militar, în anul de învăţământ A PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE ȘI A ALTOR CURSURI LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 2020 - 2021 COD: R 04-03 REGULAMENT APROBAT Președinte Senat Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu Prenumele şi Numele Semnătura Data Verificat - Președintele comisiei Senatului pentru procesul de învățământ și informatizare Prof.univ.dr al promotiei 2019-2021 Universitatea Transilvania din Brasov Programul de studii absolventii acestui program de studii de masterat pot efectua studii postuniversitare de specializare în domeniul ingineriei mecanice, de exemplu: zgomot-vibratie-acusticä, structuri auto-/aero- din materiale avansate, mecanisme cursuri: modul I (30. programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2017-2018, R-05-13 (document nr. 1651). 5. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor personalului didactic auxiliar şi nedidactic (document nr. 1479, prezentat de Serviciul RUS). 6 Responsabil cursuri postuniversitatre (director program de studii postuniversitare Bilant 123975 Antreprenorlng, 2019-2021 (responsabil GT studenti). Reducerea abandonului al studentilor din anul întâi prin activitäti remediale d

Informații studenți: UMFST - Universitatea de Medicină

Activități didactice, cursuri practice disciplina Limba italiană Studii postuniversitare, Master 2000 - 2004 Diplomă Licenţă Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, România, www.uaic.ro 2019-2021 Grup țintă - Activități de formar Universitatea Southern Cross este clasat în top 150 Tineri universități din lume, prin Times Higher Education și este numărul unu universitate din Australia pentru sprijin internațional de student (2018 Barometru International Student). satisfacția noastră de student, predare și abilități de dezvoltare rang este mai mare decât media națională australiană (2018 Experiența. Aceste cursuri de adresează atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră cu profil tehnic în domeniul securității naționale.Pentru mai multe informaţii despre calendar, specializări, probe de concurs şi viața din campusurile. Planului de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, organizate de unităţile / instituţiile de învăţământ militar, în anul de învăţământ 2015-2016: Leadership în câmp tactic Decizie metodisti an scolar 2020-2021. Lista cadrelor didactice selectate in etapa I si in etapa a II-a pentru corpul profesorilor metodisti al ISJ Sibiu pentru anul scolar 2020-2021. Numar locuri metodisti pentru etapa a II-a 2020-2021. PO - Selecția metodistilor ISJ Sibiu pentru anul școlar 2020-2021

de licență, masterat și postuniversitare; Întocmirea dosarelor de evaluare ARACIS pentru programele de studii de licență Informatice de Gestiune, cursuri de zi, 2019-2021, manager de proiect:. Universitatea George Bacovia Bacau - Despre noi Studiile de licenţă se derulează pe parcursul a şase / opt semestre (Sistemul Bologna), obţinerea Diplomei de licenţă este condiţionată de acumularea de 180 / 240 de credite (ECTS). Diploma de licență este însoțită de un supliment de diplomă care permite absolvenților.

2007-2008 Studii postuniversitare: Cursuri de specialitate Elemente de legislaţie comunitară, Mecanisme de administrare a programelor si politicilor europene, Programe de cercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologică, Programe de (2019-2021) - responsabil partener UDJG, al proiectului STEAM education and learning by Robotics, 3D an CEREMONIE DE ABSOLVIRE PPBRA și MPP. În data de 20.12.2019 a avut loc ceremonia de absolvire a cursurilor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Planificarea, Programarea și Bugetarea Resurselor de Apărare - ACT 676.6., seria a 15-a și Managementul Proiectelor și Programelor - ACT 677.6., seria a 20-a.. Cursuri și seminarii: Management operaţional în turism, Managementul destinaţiilor turistice, Etica afacerilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism, Managementul resurselor umane Coordonator lucrări de licență Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț - Piața Romană 6, sector 1, Bucureșt