Home

Admitere usm acte necesare

eAdmitere - US

 1. Acte necesare la admitere. CICLUL II. Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente: diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original
 2. Telefoane de contact: Comisia de Admitere pe facultăți(Click aici); E-mail: eadmitere@usm.md Suport informațional eAdmitere: 067560202 067560410 Telefoane de contact: Comisia de Admitere pe facultăți (Click aici ) ; E-mail:eadmitere@usm.m
 3. Acte necesare la admitere ciclul II; Plan de admitere. admitere.usm.md; Universitatea de Stat din Moldova str. Alexei Mateevici, 60 Chişinău, MD-2009 Republica Moldova. 9:00 - 17:00. Facultați. Facultatea de Biologie și Pedologie; Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică.
 4. Actele necesare pentru admitere: Buletinul de identitate (original şi copia simplă) Actul despre studii (original şi copia simplă) Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de recalificare a cadrelor didactice) Actul şi copia simplă care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate
 5. Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, Romania Tel (centrală): +40 230 216 147 Tel (robot): +40 751 283088 Fax: +40 0230 520 080 Email: admiteresuceava@usm.ro GPS: 47° 38′ 29.03″ N | 26° 14′ 45.54″

Broșuri - Admitere 202

Acte necesare la admitere. LICENŢĂ Email: secretariat@eed.usv.ro, fiesc@usm.ro GPS: 47° 38′ 29.03″ N | 26° 14′ 45.54″ E. Home / Admitere 2020 / Acte necesare la admitere 2020. Admitere în regim on-line: Email: admiteresuceava@usm.ro GPS: 47° 38′ 29.03″ N | 26° 14′ 45.54″ E. Legături utile. Admitere online; Taxe și tarife 2020 - 2021; Burse sociale; Burse speciale; Arhiva admitere Amintim că instituțiile superioare din țară au dat startul admiterii. USM așteaptă candidații la studii cu dosarul de acte necesare între 19-30 iulie 2021. Mai multe despre cum are loc admiterea acolo și ce acte anume trebuie să fie prezentate, citește mai jos: Performanța ta începe AICI Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: cererea de înscriere la concursul de admitere (se generează din sistem de către Comisia de admitere); actul de studii, în original, cu anexa respectivă și două copii (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute [ Acte Necesare. Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente: certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcţie de specialitate /domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate organiza un examen medical suplimentar; diplomele de.

Acte necesare înscriere Conversie profesională. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia), ori adeverința de absolvire (pentru promoția 2021), în original și copie certificată pentru conformitate cu originalul; foaia matricolă de la facultate sau suplimentul la diploma de licenţă, în original şi copie certificată pentru. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md. Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 14-18 octombrie 2019 . Perioada de contestare este 21-22 octombrie 2019 Număr locuri admitere Acte necesare înscriere Metodologie recunoaștere parțială studii postliceale pentru AMC Taxe înscriere și taxe școlarizare Calendar admitere 2021 Metodologie admitere DSDU Probe de concurs. Adresă email de contact: admitere.dsdu@usm.ro. Telefon de contact: 075614346 Criterii de admitere. 30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie (la alegerea candidatului) 90% medie examen bacalaureat / 10% voluntariat în folosul. ghid confirmare loc admitere July 16, 2021 UOC organizează, pe perioada admiterii, o serie de întâlniri online în care puteți afla detalii legate de înscrierea la programele de studi

Pentru informații suplimentare legate de admitere vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: admitere.fse@usm.ro. De ce să fii student la FSE. De ce să fii student la FSE: Acte necesare pentru înscriere. Taxe și tarife Admitere 2021: Când absolvenții pot depune actele la facultatea aleasă. Examenele de Bacalaureat au trecut, iar proaspeții absolvenți deja pot face o alegere în ceea ce privește continuarea studiilor. Potrivit [ Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică - Admitere 2021 Admiterea se desfășoară on-line și on-site (în campusul USV) Pentru informații suplimentare legate de admitere vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: admitere.fseap@usm.r

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020. Programele de doctorat de la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conţină:. a) cerere de înscriere tip;. b) diploma de bacalaureat în original;. c) diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) - în original şi o copie. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I - licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II - masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 30 iulie 2021 LICENŢĂ: cerere de înscriere tip;; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverință (pentru promoția absolventă în anul concursului) în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat Informații suplimentare la numărul de telefon 0756191490 și e-mail admitere.flsc@usm.ro De ce să fii student la FLSC Îţi mulţumim că ai ales să ne vizitezi şi te încurajăm să te înscrii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Pentru informatii suplimentare legate de admitere va rugam sa ne contactati: - pe adresa de email: admiterefs@usm.ro. - telefonic la 0756 161 494. Candidatii la studiile universitare de licenta, care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale, beneficiaza de. Admitere 2020 - usarb - Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Pentru anul universitar/scolar 2009-2010, Statul Roman acorda subventionarea studiilor, precum si un numar considerabil de burse de studii pentru tinerii din Republica Moldova (RM). In invatamantul liceal au fost alocate 750 de locuri cu bursa pentru absolventi ai studiilor gimnaziale din RM. In invatamantul universitar de licenta au fost alocate 700 de locuri cu burs

Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti Cod postal 060024. Telefoane: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74. Fax: +40 21 318 52 89 E-mail: office@filosofie.unibuc.r Actele se depun pe adresa:: mun. Chișinău, Str. A.Mateevici 60, blocul principal al USM. Candidații înmatriculați la Facultatea de Fizică și Inginerie și care au nevoie de cămin, în perioada de 22-24 august (între orele 9:00 - 15:00) vor depune cerere pentru cămin la Decanat (sala 331/4 sau 333/4) Etapa 1: ÎNSCRIERE - documente ce se vor încărca ONLINE, pe platforma Enroll, color, în format pdf sau format de fișier grafic (jpeg sau png). A. Candidați cu bacalaureatul promovat în anul 2021. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2020-2021 se acceptă și adeverința. 19 Mai 2020 Comunicat de presă | UOC organizează Zilele Porților Deschise în mediul online ; 16 Aprilie 2019 Comunicat de presă | Intră în Campania Donează sânge, fii erou! și salvează vieți printr-un gest simplu!; 21 Iunie 2018 Comunicat de presă - Prof. univ. dr. Vladimir Beliș va primi titlul de Doctor Honoris Causa al UOC ; 23 Septembrie 2015 Comunicat de presă - A II.

Admitere 2018. Posted By: cornel ciorici. 05.07.2018. Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță deschisă admiterea 2018 pentru programul de licență și masterat Admitere Jandarmi 2021 - Admitere 2021 - Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele / Vezi procedura de admitere, actele necesare pentru inscrierea la facultate.. bine ați venit în câmpul informațional eadmitere usm 2021

Universitatea de Stat din Moldova » ÎNSCRIERE

Specialitati - Admitere 202

Procesul de studii în Academia de Studii Economice din Moldova este realizat în cadrul a 6 facultăţi (ciclul-I, Licență) de peste 300 cadre științifico-didactice și didactice din 15 departamente; o Școala Masterală (ciclul II, Masterat), două Școli Doctorale (ciclul-III, Doctorat), precum și Colegiul Național de Comerț al ASEM, iar abilitățile practice pot fi însușite și. Universitatea de Stat din Moldova a dat start perioadei de admitere 2021. Prima etapă, cea de depunere a dosarelor, se va desfășura în perioada 19-30 iulie 2021. În cadrul unui interviu, rectorul Universității de Stat, Igor Șarov, vorbește despre parteneriatele și proiectele externe ale USM, un factor cheie în alegerea instituției de învățământ. Detalii despre [ Finalizare concurs de admitere IULIE 2021 După finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2021, la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău s-au înscris 2500 de candidaţi români şi români de pretutindeni la studii universitare de licenţă şi master USV este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est oferind o educație universitară și post-universitară atractivă și de calitate. USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 100 de programe de studii la licență, masterat, doctorat și nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio-umane tehnice, economice, științe ale naturii

Acte necesare la admitere - Admitere USV 202

 1. Dacă vrei să obții o instruire la nivel european, nu ezita să devii stundent USPEE Constantin Stere. Comisia de admitere te așteaptă până la data de 31 iulie, cu program de lucru de luni până vineri 08:00-17:00 și în zilele de weekend de la 08:00 - 14:00
 2. ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE IULIE 2021. VEZI REZULTATE. 23.07.2021 | Anunt înmatriculare_Liste intermediare. 22.07.2021 - Anunț confirmare loc. 20.07.2021 | ANUNȚ IMPORTANT - În atenția candidaților admiși în anul I de studi
 3. Istoricul catedrei. Catedra Matematică şi Statistică Economică în cadrul facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică economică a fost formată în baza Deciziei Senatului ASEM din 26 februarie 2014, proces-verbal nr. 4, ordinul nr. 43-A din 12 martie 2014 prin comasarea catedrelor Matematică şi.
 4. Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație, coroborând domenii conexe cum ar fi ingineria economică, ingineria mediului și ingineria electronică
 5. Facultatea de Istorie și Folosofie din Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii la nivel licență, masterat, doctorat și postuniversitar în domeniile Istorie, Filosofie, Științe politice și Relații internaționale

SaveSave Subiect admitere drept For Later. 0 ratings0% found this document useful (0 votes). 20 views6 pages. Examen de admitere ~ 23 iulie 2014 Grita ne. 1 A. Marcajiinterpretarea corecta a structurii frazelor de mai jos. Drept - Admitere Master - Admitere 2021 - Universitatea Alexandru.. Noi. Conferința internațională Nanotehnologii și inginerie biomedicală. Universitatea Tehnică din Moldova și on-line. Noi. 01. Iul. Conferință științifico-practică Imunodeficiențele primare, comorbidități respiratorii și infecția COVID-19 la copii. 13:00. Academia de Științe a Moldovei și platforma Zoom Instituţie fondată în 1991, cu specializări în istorie-filologie, ştiinţe, Drept şi teologie ortodoxă. Sunt prezentate informaţii despre organizare, conducere şi istoricul activităţilor, departamentele componente, date despre centrele de cercetare şi de colaborare internaţioanală şi resurse online pentru actualii şi potenţialii studenţi

Acte necesare la admitere - Facultatea de Inginerie

CONCURS DE ADMITERE LA CICLUL II - MASTER Depunerea actelor 02.07 - 24.07. Rezultate preliminare 25.07. Depunerea actelor în original 26.07 - 28.07. Rezultate finale 30.07. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA CICLUL II - STUDII DE MASTE ADMITEREA din anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.. În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub.

Acte necesare la admitere 2020 - Admitere USV 202

Admitere BĂLŢI, studii univ. de masterat. Facultatea. Universitatea. Iaşi. Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) Stagiu de practică la Curtea Constituţională a României, Institutul National al Magistraturii, Avocatul Poporului şi Comisiile juridice ale Parlamentului. HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT IAŞI, 20-23 aprilie 2016 La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat 2. Anunțuri. Absolventă a Școlii Doctorale de la Facultatea de Ştiințe Economice și Administrație Publică a universității sucevene, premiată de Academia Română. Academia Română a decernat joi, 3 decembrie 2020, în cadrul unei ceremonii online, premiile pentru anul 2018. Printre numele valoroase premiate, academicianul Răzvan.

Universitatea Ovidius din Constanta - Admitere - Informatii Programe de studii - Licenta - Masterat - Doctora Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015; Examenele: 29 - 31 iulie 2015; Anunţarea rezultatelor finale: 3 august 2015. Concursul este doar pentru cei care pretind la un loc bugetar! Acte necesare: Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente

Admiterea la USM! Lista specialităților de licență cu cele

 1. ACTE necesare Program Euro 200. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenții care doresc să se înscrie pot transmite la facultatea unde sunt înmatriculați, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin servicii de.
 2. Pentru orice informație suplimentară, apelați la telefon membrii Comisiei de admitere. Vă dorim succese, Echipa CRST. Partea I. 1. Universitatea de Stat din Moldova www.usm.md Pentru detalii accesați: admitere.usm.md Telefon Comisia de admitere: (022) 240-076 2. Colegiul cooperatist din Moldova www.ccm1944.m
 3. Catedra Cibernetica si Informatica Economica a fost constituita în octombrie 1965 în cadrul Institutului Politehnic din Chisinau cu denumirea: Mecanizarea Evidentei Contabile si a Lucrarilor de Calcul. De-a lungul anilor, catedra a cunoscut o serie de modificari in ceea ce priveste atat denumirea, cat si, partial, destinatia in conformitate cu dezvoltarea domeniului ciberneticii si.
 4. Mobilitate academică - activitate de studiu, formare sau stagiu, efectuată de un student sau un cadru didactic într-o instituție de învățământ dintr-o țară diferită de cea de origine a beneficiarului. Etapele de implementare a mobilității academice. 1. Lansarea apelului pentru aplicații.Apelul conține informație despre programul de finanțare, condițiile și actele necesare.

Acte necesare pentru admitere, ciclul I, licență UT

 1. Documente scanate necesare la înscriere. Cerere de înscriere (conține și lista de opțiuni) - completată online în platforma admiterii, semnată pe fiecare pagină;; Portofoliu argumentativ ce conține un Curriculum Vitae în format Europass pdf (maxim 2 pagini) și un Plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (conform cu prima specializare din lista de opțiuni) pe.
 2. 2021 - Acte necesare admitere la studii universitare de licență - Acte necesare înscriere - Anexa 1_Scrisoare de intenție - Anexa 2_Scrisoare de intenție (limba engleză) - Declarație de autenticitate și conformitat
 3. Acte necesare pentru admitere la Academia de Studii Economice 2021. Vezi calendarul complet al examenelor. Autor. Manolică Anca / 08.07.2021, 16:26. ASE București se pregătește să își deschidă porțile pentru noii studenți care doresc să urmeze o carieră în domeniul economic..
 4. Pentru a avea o carieră de succes în IT, Universitatea de Stat din Moldova - cel mai mare centru universitar din Republica Moldova - te invită să depui dosarul la concursul de Admitere 2021 la Facultatea de Matematică și Informatică, și la Facultatea de Fizică și Inginerie. IT la Facultatea de Matematică și Informatică, USM [
 5. necesare prezente în colecţiile bibliotecii instituţiei în care-şi fac studiile sau în alte biblioteci, la care au acces. Alegerea temei, ca prim pas în realizarea tezei, se efectuează de către masterand independent, în concordanță cu interesele științifice proprii sau la sugestia cadrului didactic care ulterior v
 6. E-mail: ovidiu.maciuc[arond]usm.ro Tel.: +40 230 216147 int. 404 admitere documente necesare înscrieri locuri alocate scutiri taxe webmaste
 7. » Acte necesare » Condiţii de admitere » Fişe de înscriere » Taxe » Test admitere; Aveţi întrebări? Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente. Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 10 septembrie 2021. Cifre de şcolarizare pentru români - domenii prioritare

buna,trimiti tot setul de documente necesare direct la universitate,si in cazul in care esti acceptata pentru admitere,sau sa mergi la studii,doar atunci deja mergi la ambasada,ambasada nu are nici un acces la toata info pe care o trimiti,doar atunci cind mergi sa depui pt viza,ei pot sa contacteze univesitatea pentru ceva detalii,daca tu nu. Admitere. Ciclu I; Ciclu II; Ciclu III; Cooperare. Acorduri; Proiecte; Mobilitatea academică; Deplăsările; Acte normative; Contacte; Studii. Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă. Scurt istoric al Facultăţii DOPSC; Componența Facultăţii DOPSC; Competențele și misiunile Facultăţii DOPSC; Oferta educațională a. Calitatea de soţ - condiţie de admitere la succesiune a soţului supravieţuitor. In: Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice . Vol.2, 28-29 septembrie 2016, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2016, 2016, pp. 14-15. ISBN 978-9975-71-816-5 Reguli de admitere — 2017 și prezentarea universităților din moldova. Ministerul Educației Republicii Moldova a aprobat regulamentul de admitere la universitate. În anul 2017, înscrierile vor începe pe 24 iulie și se vor încheia la 9 august. Locurile bugetare la toate facultățile constituie 15% din numărul total de locuri

Admitere Master Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale

Facultatea de Științe Economice este una dintre facultăţile care are misiunea de a educa specialişti competenţi şi competitivi pentru economia naţională în general şi pentru alte sectoare în particular. Ghidaţi de cadrele didactice de calificare înaltă, în cadrul Facultăţii se formează specialişti în domeniile. UniBuc. Universitatea din București reia activitățile didactice față în față odată cu începerea noului an academic Începând cu data de 1 octombrie 2021, Universitatea din București își propune să reia toate activitățile Citește mai mult Am prelungit înscrierile: elevii pot aplica pentru programul UB SEED până pe 22 iulie. S-a născut la 3 iunie 1967 în satul Taraclia, raionul Căuşeni, Republica Moldova. În 1990 absolveşte cu menţiune Facultatea de Pedagogie a Universităţii de Stat din Tiraspol, fiind angajată la Catedra Pedagogie şi Psihologie generală, unde activează în calitate de lector universitar, lector superior, conferențiar universitar Cererile de admitere la concurs se depun în perioada : 23 noiembrie - 11 decembrie 2015 pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7, tel.: 022-35-84-72. Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 14-18 decembrie 2015. Studiile încep la 21 decembrie 2015. Taxa de înscriere - 40 lei. Notă

Acte necesare pentru înscriere - Facultatea de Științe ale

Concursul de admitere în sesiunea 2021 la programele de studii superioare de licență și master, oferite de instituțiile de învățământ superior din R. Moldova, se va desfășura în sistem mixt, cu precădere online, potrivit Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.. Sesiunea de bază a concursului de admitere la studii superioare de licenţă. Vineri, 11 iunie 2021, echipa ASEM, condusă de prim prorectorul, prof. univ. Ala Cotelnic, a participat la Ședința de MONITORIZARE A IMPACTULUI proiectului Erasmus+ PBLMD - Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților și a prezentat un raport privind sustenabilitatea proiectului în ASEM. Actele necesare la admitere: Buletinul de identitate (original și copie); Actul de studii cu anexe (original și copie); 4 fotografii (3×4 cm); Acte ce atestă situația familială (dacă este cazul) La 17 martie 2021, la inițiativa Universității de Stat din Moldova (USM) împreună cu partenerii: Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul (USCH) și Institutul Național de Informații și Securitate Bogdan, Întemeietorul Moldovei al Serviciului de Informații și Securitate (INIS SIS R.M) au încheiat un contract de parteneriat, în cadrul Consorţiului. Înscrierea la studiile superioare de doctorat se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul USM, anul de studii 2018/2019, aprobată în ședința Senatului din 3 aprilie 2018. proces verbal nr.7

Universitatea de Stat din Moldova » Admitere - US

Managementul procesului de studii la Universitatea Tehnică a Moldovei Una dintre componentele de bază în activitatea unei universități este organizarea procesului de studii. În UTM responsabili de aceste activități tradițional sunt: primul prorector - studii cu frecvență la zi, și un alt prorector — studii cu frecvență redusă. Pe parcursul a 50 de ani de [ Pot fi prezentate, de asemenea, materiale care caracterizează importan a practico-ştiin ifică a tezei de master (acte de implementare, brevete, patente) şi copiile articolelor publicate la tema tezei. 4.2. Recomand rile privind sus inerea tezei de master Tezele de master se sus in public, în fa a comisiilor de evaluare În cadrul proiectului Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC, cod proiect POCU/446/6/22, Universitatea din Pitești, în calitate de Partener 1 în proiect, organizează un program de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul Educație timpurie incluzivă și de calitate (5 module, 100 de. Vineri, 30 iulie 2021, reprezentanți ai conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universității de Stat din Moldova (USM) și Academiei de Administrație Publică din Chișinău au participat la prima întâlnire care a avut ca scop consolidarea cooperării între cele trei instituții de învățământ superior de prestigiu din România și Republica.

Deputatul Vasile Bolea, președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, nu a fost admis la interviul pentru funcția de de judecător la Curtea Constituțională. Consiliul Superior al magistraturii a declarat că acesta nu a întrunit condițiile necesare, fără a preciza alte detalii CONDIŢIILE DE ADMITERE LA EXAMENUL DE DOCTORAT Doctorandul urmează a prezenta în prealabil următoarele materiale: Lectura individuală (monografii, studii, articole ştiinţifice), susţinută pe parcursul anului I de studii la orele practice de limbă străină. Volum total - 200 000 de semne / 80-100 pagini Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava îşi aşteaptă studenţii basarabeni de anul I Astazi, 21 august a fost publicată lista elevilor basarabeni care au fost admişi la studii de liceţă în România. Dacă vă regăsiţi în lista de mai jos, sau dacă aţi descoperit acolo numele unui prieten, coleg sau rudă, vă rugăm să n Instituţiile învăţămîntului superior. Învăţămîntul superior din R. Moldova este organizat în universităţi, academii şi institute, atât de stat, cât şi private. (Lista instituţiilor din învăţământul superior este prezentată în Anexa 2) Instituţiile de învăţămînt superior de stat pot obţine statut de autonomie. Potrivit dispoziţiilor Codului civil din materia plăţii, pentru a stabili dacă o obligaţie este de mijloace sau de rezultat, se va ţine seama, între altele, îndeosebi de: influenţa pe care cealaltă parte o are asupra executării obligaţiei. bună-credinţă a debitorului obligaţiei, existentă la momentul asumării acesteia

Acte, necesare pentru admitere: - - - - - - cerere adresată rectorului actul de studii (originalul) buletinul de identitate certificatul medical (forma 086 -U) livretul militar (după. Anterior și Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă informa că cetățenii moldoveni aflați în Rusia, posesori de acte de ședere temporară sau permanentă care au expirat în timpul perioadei de pandemie COVID-19 (16.03.20 - curent), urmează să-și perfecteze acte noi de ședere până la data de 15 iunie 2021. În caz. textile.webhost.uoradea.ro ࡱ > Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a primit 600 de lei în criptomonede de la patru persoane care s-au înscris la sesiunea de admitere din acest an, anunță Turnul Sfatului, citat de Vezi articolu DEPUNERE ACTE PENTRU BURSE SOCIALE / SOCIALE OCAZIONALE . Având în vedere situaţia medicală excepţională, precum şi măsurile restrictive impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, actele în vederea obţinerii burselor sociale / sociale ocazionale se transmit în primă etapă, scanat, pe adresa burse.flsc @usm.ro, urmând ca ulterior să fie depuse la Secretariatul.

Publicat : 16-09-2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155 art. 726. Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) (se anexează). 2 Anunț privind selectarea membrilor Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar 12.05.2016 Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea membrilor Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar, în conformitate cu art. 12 al. (2) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 Biserica Întâmpinarea Domnului din Chișinău - un deceniu de la resfințire. La 13 mai 2007 a fost resfințită biserica Universității de Stat din Moldova. Slujba a fost oficiată în sobor de preoți în frunte cu Mitropolitul Vladimir. Șapte ani au durat lucrările de renovare a sfântului locaș Noua lege privind sistemul unitar de salarizare, implementată în 2018, de către guvernul Filip, creează mari probleme financiare instituțiilor de învățământ superior de stat. În prezent, rectorii nu dispun de suficiente resurse financiare pentru salarizarea cadrelor didactice. Managerii au redus din cheltuieli unde a fost posibil, iar în cadrul unor instituții se fac și reduceri. Subvenție cazare 2020. SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE. AN UNIVERSITAR 2020-2021. În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.10.2004 şi Ordinul MEdC nr. 3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care au promovat anul de studiu, care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee. Incluziunea ca aspect al problemei sociale în învăţământul superior este un proces polivalent, pluridimensional şi nu se referă doar la studiile unei persoane cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) în grupele academice universitare. În primul rând, incluziunea vizează procesul de asigurare a şanselor egale la studii, indiferent.