Home

Dinamica grupului de elevi

Principalele caracteristici ale clasei de elevi sunt: structura, scopurile, rolurile, normele, dinamica, coeziunea grupului. a) Structura colectivului. cu necesitate comunicarea şi cooperarea care permit cunoaşterea de către membrii organizaţiei şcolare şi a grupului de elevi a rezultatelor obţinute, a drumului parcurs, a. PSIHOLOGIE SOCIALÃ - DINAMICA GRUPURILOR TEORII, CERCETÃRI, APLICAÞI Abordarea psihosociala a grupului care este clasa de elevi are mai multe intemeieri: clasa este un grup omogen prin varsta, interese, preocupari, motivatii, cu o existenta relativ stabila pentru o perioada mare de timp (4, 8 ani sau mai mult, uneori); are o anumita dinamica in timp, evoluand de la heterogenitate spre omogenitate, structurare si.

Dimensiunile Managementului Clasei De Elev

 1. Relaţiile sociale în clasa de elevi 27 Dinamica grupului de elevi. Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi. 30 Roluri în clasa de elevi: liderii formali, liderii informali. 35 Stilurile de predare ale cadrelor didactice 37 Planificarea activităţilor într-o clasă de elevi. 41 Implementarea proiectului de management al clasei 4
 2. Dinamica grup 1.doc. 1. Conceptul de grup în psihologia socială Realitatea socială se prezintă ca un sistem de grupuri (mai mari sau mai mici, formale sau informale) care construiesc norme şi valori, distribuie poziţii şi exercită influenţe. Grupul: - joacă un rol crucial în evoluţia persoanei, constituie cel mai important mijloc de.
 3. Clasa de elevi este abordata din punct de vedere stiintific in discipline specifice teoriilor educationale,psiho-sociologice privind educatia precum si in investigatiile privind dinamica grupurilor sociale mici ,ca un mediu social favorabil pentru socializare,integrare si adaptare la situatii noi.. Grupurile scolare se constituie si functioneaza pe temeiul uneia din formele esentiale ale.
 4. - Analizati direcţiile de evoluţie ale grupului educat, dinamica grupului de elevi: 19 - 23 APRILIE 2010: Curs 4. Stausuri şi roluri în clasa de elevi (leaderi formali, leaderi informali). Relaţii sociale în clasa de elevi (profesor-elev, elev-elev). 26 - 30. APRILIE. 2010: Aplicaţii
 5. Dinamica grupului. Aspecte definitorii / 80 IV.1.4. Tipuri de grupuri sociale / 81 IV.1.5. Dinamica grupurilor şi pedagogia experienţială / 85 ocupe de dezvoltarea acestei competențe la elevi și studenți deoarece aceasta reprezintă o premisă atât pentru învățarea pe parcursul vieții cât și pentru cetățeni
 6. În ceea ce privește structura grupului școlar, aceasta este organizată de către persoane din exterior și impusă, concretizându-se prin atibuirea de roluri diverșilor participanți ai grupului. În faza inițială a constituirii colectivului de elevi există o perioadă de acomodare, de cunoștere, de incertitudine
 7. A Neculau si De Visscher - Dinamica grupului. Larisa Alexandra. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. A Neculau si De Visscher - Dinamica grupului. Download. A Neculau si De Visscher - Dinamica grupului

Funcţionarea grupului-clasă poate fi uşor determinată printr-o stabilire a caracteristicilor generale ale clasei de elevi ca grup social: talia sau numărul de membri, întinderea - se consideră ca fiind ideal un număr de 20-22 elevi, dar, în general, numărul fluctuează între 25 şi 30 de elevi; interacţiunea directă, faţă în. Dinamica Grupurilor Restranse. Acest referat descrie Dinamica Grupurilor Restranse. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini . Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI ETIMOLOGIE: MANAGEMENT [p.: me-nigi-ment] - cuv. engl. 1. Activitatea și arta de a conduce. 2. Ansamblul activităților de organizare, de conducere și de gestiune a întreprinderilor. 3. Știința și tehnica organizării și conducerii unei întreprinderi. MANAGEMENT [pr.: ménigiment] - cuv. engl. 1.

Clasa de elevi ca grup socio - educati

Adrian Neculau Dinamica grupului. ADRIAN NECULAU PROF. DR. ADRIAN NECULAU DINAMICA GRUPULUI CUPRINS I. GRUPUL ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ 1. Conceptul de grup în psihologia socială 2. Definiţie 3. Teorii despre grupuri 4. Cele trei dimensiuni ale grupului 5. Funcţiile grupului II We would like to show you a description here but the site won't allow us Scopurile colectivului de elevi sunt educative, subordonate idealului educaţional, din care rezultă obiectivele activităţii grupului respectiv. Dinamica colectivului de elevi este analizată de către pedagogi şi psihologi care au constatat că sensul evoluţiei sale nu este liniar - ascendent ci fluctuant, oscilatoriu. S-a ajun Dinamica grupurilor se referă la: . felul în care se formează grupurile și devin medii sociale de acțiune pentru membrii lor, ; dar și la interacțiunile care au loc în interiorul grupului, odată ce acesta este format.; Dinamica grupurilor reprezintă un subiect aflat la limita dintre sociologie și psihologie.Această idee a fost dezvoltată în cadrul sub-domeniului psihologiei.

Dinamica relației profesor-elev și stilurile de

I. DINAMICA FORMARII SI CONDUCERII GRUPULUI DE ELEVI 1. O abordare multidimensionala a grupului 2. Conceptualizarea si caracteristicile grupului de elevi 3. Ciclul de viata a calitatii de membru al grupului de elevi 4. Etape in formarea si conducerea grupului de elevi 5. Ipostaze ale conducerii la nivelul grupului educational 6. Dimensiuni ale. Dupa marimea grupului putem vorbi de: - Grupurile mari - popoare, clase sociale, etnii se caracterizeaza prin relatii sociale stabile, dispun de un instrument de comunicare (limba), au o durata mare in timp, iar rezultatele activitatii comune se obiectiveaza in cultura materiala si spirituala. Ele constituie obiect de studiu pentru sociologie. DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDEN de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate Se realizeaza cu ajutorul unor formule si calcule matematice surprinderea unor calitati/caracteristici relationale ale grupului de elevi. Tehnicile sau metodele sociometrice reprezinta un ansamblu de instrumente si procedee destinate sa inregistreze si sa masoare configuratia si intensitatea relatiilor interpersonale din interiorul grupului scolar Spre deosebire de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate

I. DINAMICA FORMĂRII ŞI CONDUCERII GRUPULUI DE ELEVI 1. O abordare multidimensională a grupului 2. Conceptualizarea şi caracteristicile grupului de elevi 3. Ciclul de viaţă a calităţii de membru al grupului de elevi 4. Etape în formarea şi conducerea grupului de elevi 5. Ipostaze ale conducerii la nivelul grupului educaţional 6 Valentele formative ale clasei de elevi si grupului scolar. Relatii intergrupale - grupul = o pluralitate dinamica de persoane intre care exista relatii si influente; - membrii grupului isi desfasoara activitatea intr-un anumit mnediu, comunica intre ei, de influenteaza reciproc, isi confrunta opiniile etc.. Z. Long-press on an item to remove items, change color, auto-arrange, cross-link, copy, and more. Long-press on the background to add labels, undo, and paste. Markdown. - [X] to create a checkbox. `text` to use a fixed width font. Icons. Type : while editing or use the button along the top of the item editor

Aceștia certifică faptul că eficiența stilurilor educaționale constă în natura sarcinii și a situației cu care se confruntă grupul de elevi, de caracteristicile de personalitate ale profesorului și ale elevilor, de vârsta acestora, de natura obiectivelor grupului etc 1 Dobândirea de cunoștințe noi referitoare la grupuri si dinamica grupurilor; înţelegerea grupului social; cunoașterea caracteristicilor grupurilor sociale în funcție de diferite criterii 2. Caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unui grup social (de prieteni, colegi ş.a.)Spirit de observaţie şi interes. Metode de cunoastere a elevului si a colectivului de elevi 3.1 Metoda observatiei 3.2 Convorbirea 3.3 Metoda testelor 3.4 Chestionarul 3.5 Metoda biografica sau anamneza 3.6 Metoda aprecierii obiective a personalitatii 3.7 Metoda autobiografiei grupului 3.8 Metoda scarilor de opinii si atitudini 3.9 Metoda experimentului actional-ameliorativ A.

Mii de elevi de liceu abandonează, anual, școala

DPPD - Curs Managementul clasei de elevi - StuDoc

Ca în majoritatea colectivelor de elevi, există și elevi aflați în situație de risc. Pentru aceștia am vizat activități specifice, de încurajare, de stimulare a stimei de sine, de valorizare. schimbări pozitive în dinamica grupului școlar, schimbări în materie de comunicare, de relaționare și întrajutorare. Nu a fost un. Students also viewed Deficienta mentala - psihologie clinica Managementul Clasei DE Elevi Teoria cognitivista - Grade: b Aptitudinea si competenta didactica Comunicarea didactica.modelul gordon Elemente de orientare a carierei sfarsi Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) Teme pentru evaluarea de parcurs la disciplina Managementul clasei de elevi, Adrian (coord.), 2007. Dinamica grupului şi a echipei: Iaşi, Editura Polirom 10. Pânişoară, Ion-Ovidiu, 2008. Comunicarea eficientă. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită: Iaşi, Editura Polirom. Acest proiect trateaza Dinamica Grupurilor - Test Sociometric. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Claudia Ionescu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca • Fixează cadrul de cunoaştere a grupului clasei de elevi, indicând aspectele care trebuie să fie abordate; dinamica grupului, specificul clasei ca microgrup social, concluzii. (Cristea S.,Constantinescu C., 1998) 3. Fişa de caracterizare a clasei

El este managerul activitatilor educative din clasa de elevi si indeplineste mai multe roluri : planificarea activitatilor educative, organizarea clasei ca grup socio-educativ, asigurand coeziunea si dinamica grupului scolar, conducerea democratica si operationala a clasei, folosind diferite strategii de interventie, rezolvarea cu tact. - Corelarea programelor de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii prin activităţi de practică pentru elevi; - Adaptarea aptitudinilor de muncă a membrilor grupului ţintă, 375 de elevi, la cerintele de pe piata muncii; - Redirecţionarea elevilor către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate Managementul clasei de elevi. Managementul situațiilor de criză educațională Cuprins: 1. MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI - NOȚIUNI GENERALE 1.1. CONCEPT 1.2. MODELE 1.2. DINAMICA GRUPULUI DE ELEVI. INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE ÎN CLASA DE ELE

(Pdf) Psihologie Socialã - Dinamica Grupurilor Teorii

 1. Clasa de elevi nu reprezinta o asociere spontana de indivizi, ci una organizata, bazata pe norme si criterii clare, iar activitatea de management al clasei capata legitimitate pe fundalul unei abordari a grupului de elevi din perspectiva organizationala
 2. 4. Managementul scopului la nivelul clasei de elevi - 6 ore. Curriculum-ul programului. Scop. Formularea de conduite adaptative relativ la scopurile clasei de elevi; Obiective - să cunoască particularităţile de funcţionare ale microgrupului clasa de elevi; - să conştientizeze dinamica grupului în funcţie de scopurile explicite.
 3. ând relațiile acestuia cu exteriorul. În cazul dinamicii clasei de elevi ne putem referi la
 4. a consolidarea coeziunii acestuia. Comunicarea, raportul dintre informaţie, circulaţia acesteia şi dinamica grupului, reprezintă cheia succesului în relaţia cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de
 5. Clasa de elevi ca grup social. 1. Notiunea de grup Grupul este o pluralitate dinamica de persoane intre care exista mai multe tipuri de relatii, cu influente multiple asupra membrilor sai. Membrii grupului isi desfasoara activitatea intr-un anumit mediu de existenta, comunica si coopereaza pentru realizarea unor scopuri, intretin diferite tipuri de relatii intre ei, se influenteaza reciproc.
 6. Dimensiuni ale managementului clasei de elevi (socială, normativă) 19 Rolurile manageriale ale cadrului didactic 23 Relaţiile sociale în clasa de elevi 27 Dinamica grupului de elevi. Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi. 30 Roluri în clasa de elevi: liderii formali, liderii informali.
 7. Relaţiile armonioase din cadrul grupului de elevi conduc la o stimă de sine ridicată, dorinţa de a coopera, creşte nivelul de asperaţie. În vreme ce relaţiile opuse acestora conduc la anxietate, stimă de sine scazută, sentimente ostile faţă de colegi, chiar la comportamente agresive şi atitudini negative faţă de şcoală

Abordarea sociometrica a grupului de elev

Numărul de delincvențe juvenile în rândul adolescenților crește anual, apar noi tipuri de activități criminale, în care sunt implicați elevii de liceu și de liceu. Reducerea nivelului de delincvență în rândul adolescenților va contribui la măsuri preventive menite să prevină comportamentul ilegal al minorilor După fiecare focus-grupului, a brainstormingului, coerent și adecvat abilitățile cerute de dinamica tehnologică și socială și, Efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar vor scădea în Învățământul primar este o formă de educație teoretică. EXPUNERE DE MOTIVE la propunerea legislativă privind informatizarea sistemului de Educație Pandemia de COVID-19 a determinat o serie de schimbări de impact substanțial pentru sistemul de învățământ, care au adus modificări în structura sistemului de predare, învățare și evaluare. Aceste schimbăr conduc ă aceste reconfigur ări succesive ce definesc esen ţa grupului de elevi. În acest caz vorbim de o competen ţă transversal ă, prin care fiecare membru al grupului de elevi înv ăţă s ă prevad ă transform ările şi s ă se adapteze optim la acestea. Dinamica form ării şi conducerii grupului de elevi, prin intermediul.

Dinamica grup 1.doc - SlideShar

Cunoasterea colectivului de elevi - factor al formarii si

Inerventia a fost proiectata pentru sase sedinte, vizand exercitii si activitati de colaborare si interactiune eficienta in cadrul colectivelor de elevi, si va fi efectuata in decursul a trei saptamini a cite doua sedinte promovate in zilele de martisi joi. Fiecare sedinta este planificata cu durata de 45-60 minute si implica 17 persoane colectivului faţǎ de elevi, faţǎ de ceilalţi, iar pe de alta, în atitudinea grupului faţǎ de el. Când în cadrul clasei de elevi existǎ şi microgrupui, atunci apar relaţii între acestea şi grupul formal, care uneori sunt contradictorii şi este nevoie de intervenţia dirigintelui, ca lider formal

factorii care influeneaz dinamica grupului; rolurile, atitudinile si comportamentele sociale n cadrul grupului restrns; mai ales, a grupurilor restrnse (familia si clasa de elevi); teoria grupului de referin a lui Merton, teoria minoritilor active a lui Moscovici, teoria schimbrii atitudinale a lui Hovland s.a.). GRUPUL SI DINAMICA GRUPULUI Un grup exista atunci cand sunt 2-3 sau mai multe persoane ce se afla in relatii de fata in fata, in relatii de interactiune si dependenta reciproca, mediata de inplicarea intr-o activitate comuna. Grupul dezvolta norme si valori care regleaza comportarea comuna

Managementul clasei de elevi Psihologi

Specialiştii în dinamica grupului susţin clasa de elevi este un grup social primar cu o structură ce-i conferă stabilitate. Între profesor-elevi, elevi-elevi se stabilesc relaţii afective de atracţie sau de respingere . Profesorii testează pe baza testului sociometric aceste relaţii de simpatie , de antipatie sau de. Alege cel mai bun referat din aceasta cautare si descarca gratuit. In cazul in care nu gasiti referatul dinamica grupului va rugam sa efectuati o cautare dupa un singur cuvant cheie. Avem o baza de date care creste pe zi ce trece si suntem siguri ca daca nu acum, in viitorul apropiat cu siguranta o sa adaugam referatul dinamica grupului

Ghid de practica la psihologieLicenta: Ajutorul dat de testele sociometrice in

Importanța grupului școlar în dezvoltarea personală a

Fenomenele de leadership trebuie analizate ca o funcţie, şi nu ca un statut, întrucât se înscriu în dinamica grupului. Fiind direct legată de sistemul de nevoi ale grupului, poziţia de lider va putea fi acceptată de elevi diferiţi în momente diferite ale vieţii grupului Numărul de elevi dintr‐o clasă, Relaţiile educaţionale şi interacţiunile dintre membrii. Scopurile stabilite de profesori. Structura grupului. Informaţie, circulaţia acesteia şi dinamica grupului. Dinamica permanentă a grupului-clasă. Acest tip de interacţiune contribuie nu numai la dezvoltarea individului dar şi a grupului ca întreg. În consilierea de grup se cristalizează un sentiment de comunitate având la bază nevoia de afiliere, apartenenţă, se clarifică dorinţe, nevoi şi opţiuni, iar autorealizarea pozitivă a fiecărui membru este raportată la dinamica. In clasa de elevi se dezvolta si o structura informala, ca rezultat al relatiilor inter-subiective ce se stabilesc intre elevi. Aceasta structura are un caracter predominant afectiv, bazat pe legaturi de simpatie, antipatie sau indiferenta. Aceste relatii influenteaza uneori coeziunea si productivitatea grupului scolar, sau actioneaza pentru a. Managementul clasei c4 1. Lector dr. Mihaela ROŞU 2. Ambianţa intelectuală şi morală care domneşte într-un grup, stările subiective mai ales cele de ordin afectiv şi moral, climatul reprezentând moralul grupului (Păun, E.,). De cele mai multe ori, eficiența activității didactice se află în strânsă relație cu

Structura şi dinamica grupului sportiv • Coeziunea de grup Clasa de elevi,în momentul constituirii ,este un grup formal ,condus prin măsuri administrative şi organizatorice la nivelul. 6 Sociologia educaţiei 3.5 Contribuţia sistemului de educaţie la dezvoltarea durabilă a societăţii72 Aplicaţii..... 7 Iucu(2000) defineștemanagementul clasei de elevi ca: domeniul de cercetare în științele educației care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi (didactică si. Dinamica grupului de elevi este un real laborator psihosocial, n care fenomenele ce-i sunt proprii se metamorfozeaz i se intercondiioneaz, imprimndu-i , n cele din urm, traiectoria pe care o va parcurge.(I. Nicola, 1996, p. 226) Surprinderea dinamicii formrii i dezvoltrii grupului de elevi presupune nregistrarea transformrilor din interiorul su.

Cunoasterea aspectelor legate de structura dinamica a grupului de elevi, modul de manifestare a autoritatii de catre liderii formali sau informali, influentele dintre membrii si efectele acestora asupra coeziunii grupului, a comportamentului sau final este hotaratoare in procesul instructiv-educativ Tabara Hasmas - Tabere de vara pentru elevi organizata in localitatea Balan, la poalele muntelui. Petrece o saptamana in natura cu Adeona Camps! tabere(at)adeona.ro orientare cu busola in natura si jocuri de echipa care implica dinamica grupului si motricitatea participantilor. Activitati la cabana: trageri cu arcul, montare de corturi,. După darea în folosință a Școlii Generale Nr. 9 din cartierul Obcine, numărul de elevi s-a redus. Ca urmare, în anul școlar 1997/1998 au funcționat 21 de clase primare cu 590 de elevi și 27 de clase gimnaziale cu 704 elevi. Începând cu anul școlar 2000/2001, populația școlară a scăzut sub 1000 de elevi

(PDF) A Neculau si De Visscher - Dinamica grupului

Caietul de lucru conține sarcini și activități ce valorifică dinamica de grup, dar, în același timp, dă posibilitatea introspecției, autoanalizei și căutării pentru realizarea obiectivelor procesului de instruire-învățare a grupului de elevi, revine personalității cadrului didactic. El poate orienta pozitiv sau negativ procesu grupului de elevi (vârstă, mediu social şi şcolar), resursele didactice disponibile etc. Modulele propuse pot fi folosite astfel: la nivelul unei clase, urmărind toate obiectivele de referinţă sau o selecţie/adaptare participat peste 500 de elevi cu vârste cuprinse între 3-19 ani, din 4 judete (2016, 2017, cu finantare de scenä sau în comunicarea în cadrul grupului de lucru, Rolul meu în dinamica grupului de teatru Rolurile din viatä si rolurile din scen - sa poata fi completata si cercetata cu usurinta de toate persoanele implicate in procesul instructiv-educativ. Continutul fisei de caracterizare a clasei de elevi se grupeaza in patru mari sectiuni: informatii generale, dinamica grupului, specificul clasei ca microgrup social, concluzii (CRISTEA S., CONSTANTINESCU C., 1998)

(DOC) CLASA DE ELEVI CA GRUP SOCIAL Manolache Cristina

- detalierea dimensiunii psihologice a clasei de elevi, în accepțiunea de dominantă structurală a managementului clasei; - explicarea caracteristicilor definitorii ale clasei de elevi, ca grup social, precum și a relației dintre informație, circulația informației și dinamica grupului-clasă, aspecte care particularizeaz Analizând dinamica grupului ca instument de acţiune psihosocială, Dumitru Cristea. specifică faptul că se constituie un câmp dinamic, a cărei organizare, unitate şi. funcţionalitate se bazează pe interdependenţa membrilor, care suportă la rândul lo Tot în investigarea specificului grupului clasă pot fi plasaţi şi alţi doi parametri de analiză dinamică, sintalitatea, fenomen de maximă importanţă în clasa de elevi; termenul a fost. Număr elevi: 20 elevi (9 fete şi 11 băieţi cu vîrste cuprinse între 13 şi 14 ani). Starea sănătăţii: sunt dezvoltaţi normal şi nu au probleme majore de sănătate

Considerăm că această experiență completă ne va fi de un real folos și, utilizând în activitatea didactică metodele, tehnicile și strategiile învățate la curs, ne vom cunoaște mai bine colectivele de elevi, vom identifica și înlătura mai ușor unele conflicte apărute în cadrul grupului, vom îmbunătăți competențele de. Mituri si realitati. Convingerile eronate despre violență, bullying și victimizare sunt larg răspândite. Acestea ne afectează adesea judecata corectă în situațiile de bullying, împiedicându-ne să detectăm la timp semnele bullying-ului și să răspundem situațiilor dificile în mod corespunzător Cadrul didactic este managerul activităţilor educative din clasa de elevi, acesta îndeplinind mai multe roluri: planificarea activităţilor educative, organizarea clasei ca grup socio-educativ, asigurând coeziunea şi dinamica grupului şcolar, conducerea democratică şi operaţională a clasei, folosind diferite strategii de intervenţie. interpersonale din clasa de elevi/ grupa de copii si de intervenţie pentru optimizarea acestora către studenţi a competenţelor vizând cunoaşterea grupului de copii şi managementul interacţiunilor psihosociale din cadrul acestuia. 7.2 Obiectivele 5. Neculau Adrian, Dinamica grupului și a echipei, Polirom, Iași, 2007 6

elevi-clasa-desen - Revista Urbea Mea - Revista de AlbaReferat: Dinamica Grupurilor Restranse (#394672) - GraduoProiect: Clasa de Elevi ca Grup Social (#312220) - GraduoChestionar pentru părinţi